U bent hier

Herziene NHG-Standaard Incontinentie voor urine bij vrouwen en bijbehorende voorlichting

1 juli, 2015

Deze tweede herziening van de standaard bespreekt de diverse behandelingsopties bij stress- en urgency-incontinentie (voorheen urge-incontinentie) bij vrouwen. Bij stressincontinentie heeft het midurethrale bandje een prominentere plaats gekregen.

De belangrijkste kernboodschappen uit de standaard zijn:

  • Urine-incontinentie komt bij 25-50% van de volwassen vrouwen voor en kan aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven. Wees alert op signalen zoals vragen over opvangmaterialen.
  • Ga na of de patiënte behandeling wenst en bespreek dan de opties:
    - bij stressincontinentie: eerste stap zijn bekkenbodemspieroefeningen en het dragen van een pessarium. Bespreek bij ernstige klachten eventuele plaatsing van een midurethraalbandje;
    - bij urgency-incontinentie: eerste stap is blaastraining; voeg bij onvoldoende effect eventueel een urologisch spasmolyticum toe (eerste keuze: het anticholinergicum tolterodine met vertraagde afgifte).
  • Zowel de huisartsenpraktijk als een (bekken)fysiotherapeut kan oefentherapie begeleiden.

Kennislacunes

De kennislacunes van deze standaard zijn hier te vinden, samen met het lopend huisartsgeneeskundig onderzoek dat gerelateerd is aan het onderwerp van deze standaard. Klik hier voor meer informatie over kennislacunes en lopend huisartsgeneeskundig onderzoek.

 Daarnaast is er ook een praktische instructiefilm en protocol beschikbaar over het aanmeten en plaatsen van een pessarium bij een prolaps

Aangepaste en nieuwe voorlichtingsteksten op Thuisarts.nl

Naast de verschijning van de herziene standaard zijn de voorlichtingteksten op Thuisarts.nl aangepast en uitgebreid. Over het onderwerp zijn nu de volgende situaties te vinden:

Urineverlies bij vrouwen

Plasklachten bij vrouwen

Overactieve blaas

Regionale scholing

Heeft u behoefte in uw regio aan een groepsgewijze cursus over Incontinentie voor urine bij vrouwen? Neem dan contact op met NHG-Scholing. In overleg ontwikkelen wij zo’n cursus.
Klik hier voor meer informatie.