U bent hier

Herziene NHG-Standaard Hand- en polsklachten

24 februari, 2021

De NHG-Standaard Hand- en polsklachten is geactualiseerd. Er is gehoor gegeven aan het verzoek van veel huisartsen om de diagnostiek meer klachtgestuurd te maken. Daarnaast is er meer aandacht gekomen voor aspecifieke klachten en (post)traumatische aandoeningen, waarbij het tijdig onderkennen en behandelen duidelijke consequenties heeft voor het beloop.

Verder is de wetenschappelijke onderbouwing van deze standaard volledig herzien. Wat betreft de behandeling en behandelopties zijn er weinig praktische wijzigingen, de standaard beschrijft de meest voorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk die de huisarts (initieel) zelf kan behandelen. Bekijk de herziene standaard.

Belangrijkste wijzigingen

  • De behandeling van het carpaletunnelsyndroom bij zwangeren is niet anders dan bij niet-zwangeren.
  • De standaard ontraadt aspiratie pro diagnosi bij een ganglion, omdat het beloop na deze behandeling niet anders is dan bij afwachtend beleid. Gebruik diafanie bij twijfel over de diagnose en vraag zo nodig echografie aan.
  • Bij een contractuur van Dupuytren zijn als verwijsindicaties toegevoegd: functionele beperkingen, pijn en snelle progressie van de flexiecontractuur van een vinger.
  • Het behandelschema van een malletvinger is aangepast.

PIN Hand- en polsklachten

Gelijktijdig met het verschijnen van de herziene standaard komt ook de PIN Hand- en polsklachten online. Naast aandacht voor diagnostiek en behandeling van de hand- en polsklachten uit de NHG-Standaard biedt deze e-learning ook handvatten voor het onderzoek bij acute traumata van de hand en de samenwerking met de bedrijfsarts bij klachten die ook invloed hebben op het werk. Heeft u nog geen PIN-abonnement? U bestelt de e-learning met ledenkorting in onze winkel.

Instructiefilms: exclusief voor leden

Als NHG-lid heeft u gratis toegang tot praktische instructiefilms. U vindt de video’s in uw NHG-Leeromgeving. In aansluiting op de herziene standaard zijn de volgende instructiefilms herzien:

  • injectie bij carpaletunnelsyndroom
  • injectie bij tendovaginitis van De Quervain
  • injectie bij trigger finger
  • onderzoek bij hand- en polsklachten

Patiënteninformatie

De beschikbare informatie op Thuisarts.nl over hand- en polsklachten is aangepast aan de wijzigingen in de standaard. De volgende situaties zijn beschikbaar:

Op een later moment worden de teksten aangepast over het carpaletunnelsyndroom.

Kennislacunes

De kennislacunes van deze standaard zijn hier te vinden, samen met het lopend huisartsgeneeskundig onderzoek dat gerelateerd is aan het onderwerp van deze standaard.