U bent hier

Herziene NHG-Standaard COPD en bijbehorende voorlichting

1 april, 2015

In deze derde herziening van de standaard is het gefixeerde afkappunt voor obstructie vervangen door een leeftijdsafhankelijk afkappunt. De ernst van COPD wordt nu vooral bepaald door de ziektelast. Ook is er meer aandacht voor de behoeften van de patiënt en voor zelfmanagement.

De belangrijkste kernboodschappen uit de standaard zijn:

  • Verricht spirometrie bij (ex)rokers van > 40 jaar met langdurige of recidiverende luchtwegklachten.
  • Stoppen met roken en meer bewegen zijn de basis van het beleid.
  • Behandel klachten met kort- en langwerkende luchtwegverwijders.
  • Overweeg alleen inhalatiecorticosteroïden bij patiënten met frequente exacerbaties. Als deze na een jaar niet zijn afgenomen, staak dan met de ICS.

Klik hier voor de herziene standaard COPD.

Vorige maand verscheen al de herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen
Ter ondersteuning van de belangrijkste kernboodschappen van zowel de standaard Astma bij volwassenen als COPD is er een praktische film beschikbaar en een nieuwe e-learning (PIN) ontwikkeld.

 

Ook aangepaste en nieuwe voorlichtingsteksten op Thuisarts.nl

Naar aanleiding van de herziene standaard COPD is de bijbehorende informatie op Thuisarts aangepast. De bestaande zeven situaties zijn geactualiseerd, en er is een nieuwe tekst over ernstige COPD.

Over dit onderwerp bestaan de volgende situaties:

COPD:

Ook FTO-materialen COPD herzien

Naar aanleiding van de nieuwste versie van de NHG-Standaard COPD heeft het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) zijn FTO-materialen COPD herzien. De FTO-module bespreekt onder andere bij wie en hoe lang het gebruik van inhalatiecorticosteroïden zinvol is. De module adviseert patiënten te selecteren die mogelijk met de inhalatiecorticosteroïden zouden kunnen stoppen. Verder besteedt de module aandacht aan de nieuwere inhalatiemiddelen, die niet in de standaard worden aanbevolen.

De losse casuïstiek COPD gaat in op exacerbaties en op de palliatieve zorg bij COPD. Het IVM-handboek Werken met cijfers is verrijkt met een hoofdstuk over alle (relevante) mogelijkheden rondom het gebruik van voorschrijfcijfers bij astma en bij COPD.

Nieuw is ook de FTO-module Astma en COPD: inhalatoren en instructies. In deze module wordt aandacht besteed aan de verschillende typen inhalatoren en aan de criteria op basis waarvan je een keuze maakt.

Zowel de vernieuwde modules als de bijbehorende casuïstiek zijn te downloaden op de website www.medicijngebruik.nl.

Alles op een rijtje over astma en COPD

Ter ondersteuning van zowel de herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen als COPD is een praktische film ontwikkeld met de belangrijkste kernboodschappen van beide standaarden. Ook zijn alle implementatieproducten, voorlichtingsteksten en scholingsmaterialen aangepast. Lees verder.