U bent hier

Herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen en bijbehorende voorlichting

4 maart, 2015

In deze derde herziening van de standaard zijn de afkapwaarden voor de FEV1/FVC-ratio voor het vaststellen van bronchusobstructie gewijzigd. Ook de aanbevelingen voor de diagnostiek en monitoring van astma met behulp van spirometrie zijn aangepast.

De belangrijkste kernboodschappen in de standaard zijn:

  • Stel de diagnose astma op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek, ondersteund door spirometrie. Verricht altijd spirometrie bij patiënten met periodiek hoesten zonder dyspneu of expiratoir piepen om reversibiliteit aan te tonen.
  • Start pas met onderhoudsmedicatie (inhalatiecorticosteroïden) als de diagnose astma zeker is.
  • Evalueer de therapietrouw, inhalatietechniek en het vermijden van prikkels alvorens medicatie te verhogen of uit te breiden.
  • Inhalatiecorticosteroïden vormen de hoeksteen bij de behandeling; wordt hiermee geen optimale astmacontrole bereikt, voeg dan een langwerkend bèta-2-sympaticomimeticum toe.

Klik hier voor de nieuwe standaard.

Ook nieuwe voorlichtingsteksten op Thuisarts.nl

Naar aanleiding van de herziene standaard Astma bij volwassenen is de bijbehorende informatie op Thuisarts.nl aangepast. De bestaande zes situaties zijn geactualiseerd; de tekst over piekststroom meten is vervallen. Over dit onderwerp bestaan de volgende situaties:

Astma bij volwassenen

E-learning en nieuw boek Protocollaire astma/COPD-zorg

Volgende maand komt bij het verschijnen van de nieuwe NHG-Standaard COPD een e-learning uit. Dit Programma voor Individuele Nascholing (PIN) gaat over zowel astma als COPD en is vanaf 1 april beschikbaar. Gelijktijdig verschijnt ook het nieuwe boek Protocollaire astma/COPD-zorg als vervanging van het huidige boek Protocollaire COPD-zorg. Wij houden u vanzelfsprekend via onze website en nieuwsbrief op de hoogte. Mocht u meer willen weten, neem dan contact op met het NHG via info@nhg.org.  

Regionale scholing

Heeft u behoefte in uw regio aan een groepsgewijze cursus over Astma? Neem dan contact op met NHG-Scholing. In overleg ontwikkelen wij zo’n cursus.

Klik hier voor meer informatie.

Er zijn ook nieuwe FTO-materialen van het IVM beschikbaar

Gelijktijdig met het verschijnen van de nieuwe versie van de NHG-Standaard, is de gelijknamige herziene FTO-module en losse casuïstiek van de website van het IVM te downloaden.

De FTO-module gaat in op de niet-medicamenteuze en medicamenteuze adviezen van de NHG-Standaard. Bovendien kunnen de FTO-deelnemers evalueren welke luchtwegverwijders en inhalatiecorticosteroïden de huisartsen voorschrijven bij volwassenen met astma. Bij de keuze voor een inhalatiemiddel en toedieningsvorm spelen de voorkeur, vaardigheden en levensstijl van de patiënt en het gebruiksgemak mee. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar het goedkoopste preparaat. Hiervoor brengen de FTO-deelnemers de actuele kosten bij inhalatiecorticosteroïden in kaart, die vooral voor de dosisaerosolen met extra fijn poeder beduidend hoger zijn.

De losse casuïstiek besteedt aandacht aan het beleid bij een astma-exacerbatie, in de monitoring fase en tijdens de zwangerschap.

Zowel de module als de bijbehorende vernieuwde casuïstiek zijn te downloaden op de website www.medicijngebruik.nl.