U bent hier

Herziene NHG-Standaard Artritis

3 november, 2017

De NHG-Standaard Artritis uit 2009 is inhoudelijk herzien. Een diagnostische beslisregel voor jichtartritis maakt nu deel uit van de standaard. Ook wordt er aandacht besteed aan verschillende andere perifere artritiden.

Werkdiagnose artritis

Het is essentieel om een artritis en andere oorzaken van klachten van of rond het gewricht van elkaar te onderscheiden. De werkdiagnose bepaalt namelijk het vervolgbeleid. Speciale aandacht gaat uit naar de veelvoorkomende vormen jichtartritis, reactieve artritis en ongedifferentieerde artritis. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan bacteriële en reumatoïde artritis. Bij deze twee vormen is een juiste diagnose erg belangrijk, omdat die consequenties heeft voor de prognose en het beleid.

Diagnostische beslisregel jichtartritis

Het beeld bij jichtartritis is niet altijd karakteristiek, waardoor de diagnose eenvoudig gemist kan worden. Ook stellen huisartsen de diagnose met enige regelmaat onterecht. Daarom is als hulpmiddel een diagnostische beslisregel aan de standaard toegevoegd, die een getalsmatige inschatting van de waarschijnlijkheid van de diagnose geeft.

Overige perifere artritiden

In de herziene standaard komen ook andere perifere artritiden aan bod. Zo kan er sprake zijn van artritis bij artrose, die de huisarts zelf kan behandelen. Bij andere artritiden, zoals een perifere artritis bij de ziekte van Bechterew, psoriasis en bij inflammatoire darmziekten, is het belangrijk om de patiënt te verwijzen. Dit geldt ook bij artritis bij SLE en bij de ziekte van Sjögren. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan niet-artritiden als differentiële diagnose, zoals erysipelas, bursitis en tendinopathie. 

Kennislacunes

Bekijk het overzicht van de kennislacunes en lopend huisartsgeneeskundig onderzoek over de NHG-Standaard Artritis. 

Voorlichtingsteksten op Thuisarts.nl

Alle bijbehorende voorlichtingsteksten op Thuisarts.nl zijn aangepast en uitgebreid. 

Over dit onderwerp bestaan de volgende teksten:

Gewrichtsklachten

Reumatoïde artritis

E-learning over Artritis

Begin december verschijnt de PIN Artritis. Deze PIN (van één uur) is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Artritis (2017).