U bent hier

Herziene NHG-Standaard Acne

5 april, 2017

De uit 2007 daterende NHG-Standaard Acne is inhoudelijk op meerdere punten herzien. Naast een hernieuwde indeling naar ernst en daarop afgestemde behandelingsvoorkeuren, wordt aandacht besteed aan een protocollair zwangerschapspreventieprogramma bij acnebehandeling met isotretinoïne.

Indeling naar ernst

Het behandelingsbeleid bij acne hangt af van de ernst van de acne en de eerder toegepaste (zelf)behandeling. Eenduidige en objectieve criteria om de ernst vast te stellen ontbreken. De indeling naar mild, matig-ernstig en ernstig wordt daarom vastgesteld aan de hand van aantal, aard en lokalisatie van de laesies en de aanwezigheid van littekens. Bij twijfel over de ernstcategorie wordt ook de subjectieve beleving door de patiënt meegewogen.

Zwangerschapspreventieprogramma

Isotretinoïne, gereserveerd voor ernstige of therapieresistente vormen, is een zeer effectief medicijn tegen acne. De huisarts kan deze behandeling facultatief zelf uitvoeren of de patiënt verwijzen naar de dermatoloog. Belangrijk is dat bij het voorschrijven van isotretinoïne bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd een protocollair zwangerschapspreventieprogramma wordt gevolgd. De standaard bevat een bijlage met een voorbeeld van een formulier ‘geïnformeerde toestemming’ dat door huisarts en patiënt ondertekend dient te worden.

Overige wijzigingen

Geadviseerd wordt om expliciet aandacht te besteden aan de ideeën van de patiënt over het ontstaan, verergeren of verbeteren van acne en te letten op de psychosociale beleving van acne, met als doel betere voorlichting te kunnen geven en therapietrouw te bevorderen.

Lokaal tretinoïne en adapaleen zijn gelijkwaardige alternatieven bij keuze voor een lokaal tretinoïne. Daarnaast wordt geadviseerd om behandeling met lokale en orale antibiotica niet langer dan (elk) drie maanden voor te zetten.

Herziene NHG-Standaard Acne

Kennislacunes

Een overzicht van de kennislacunes en lopend huisartsgeneeskundig onderzoek met betrekking tot de NHG-Standaard Acne kunt u vinden op de NHG-website

Voorlichtingsteksten op Thuisarts.nl

Alle bijbehorende voorlichtingsteksten op Thuisarts.nl zijn aangepast en uitgebreid:

Ik heb acne, wat kan ik zelf doen?

Ik heb erge acne

Ik gebruik de Diane-pil

E-learning over acne

Begin mei verschijnt het digitale Programma voor Individuele Nascholing (PIN) over acne. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte over de beschikbaarheid.

Meer scholing over acne

Op 13 juni vindt in de avond het StiP-College plaats in Soesterberg. Het onderwerp Acne maakt deel uit van het programma.

Wilt u meer weten?