U bent hier

Herziene NHG-Behandelrichtlijn Gordelroos

20 maart, 2018

De NHG-Behandelrichtlijn Gordelroos (voorheen: Farmacotherapeutische richtlijn Herpes zoster) is herzien. De herziene versie raadt preventief gebruik van antivirale middelen bij ouderen en mensen met ernstige initiële klachten niet langer aan.

In de NHG-Behandelrichtlijn Gordelroos staat de behandeling van pijn centraal. Gordelroos geneest bij een normaal functionerend immuunsysteem meestal spontaan binnen enkele weken.

Postherpetische neuralgie

Bij klachten die langer dan drie maanden aanhouden (postherpetische neuralgie) is geen effectieve behandeling bekend. Verschillende onderzoeken tonen aan dat antivirale middelen postherpetische neuralgie niet kunnen voorkomen. Deze middelen zijn ook niet effectief bij ouderen of mensen met ernstige klachten aan het begin van de uitbraak.

Gordelroos in het gelaat

Bij gordelroos in het gelaat worden antivirale middelen wel aangeraden. Hierbij bestaat de kans dat het oog betrokken is. Dit uit zich niet altijd in klachten of symptomen; soms zijn alleen blaasjes op de neus zichtbaar. Perifere aangezichtsverlamming, oorpijn, doofheid en/of draaiduizeligheid zijn zeldzaam.

Vaccinatie

Het huidige gordelroosvaccin blijkt onvoldoende effectief. Inmiddels is er een mogelijk effectiever recombinant vaccin ontwikkeld, maar dit is in Nederland nog niet beschikbaar. Het voordeel van dit vaccin is dat het ook aan immuungecompromitteerden gegeven mag worden. Langetermijneffecten zijn nog onbekend, dus terughoudendheid lijkt op zijn plaats.

Thuisarts.nl-teksten

Nieuwe informatie over gordelroos is te vinden op Thuisarts.nl.