U bent hier

Handleiding voor de opzet en uitvoering van het Diagnostisch Toetsoverleg (DTO) in de huisartsenzorg

15 maart, 2018

Rationeel en doelmatig eerstelijns diagnostiek aanvragen is te bevorderen door aan een Diagnostisch Toetsoverleg deel te nemen. Hoe organiseer je zo’n overleg? Aan welke criteria moet het voldoen? En welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig? De nieuwe ‘Handleiding voor de Opzet en Uitvoering van het DTO in de huisartsenzorg’ beantwoordt deze en andere vragen. Nascholing, feedback door intervisie en het maken van afspraken komen daarbij aan de orde.

Meer eenheid in DTO’s

Het organiseren van DTO’s door diagnostiekaanbieders wordt sinds een aantal jaren gecontracteerd als onderdeel van zorg. Een zinvol DTO vereist een goede voorbereiding en beschikbaarheid van waardevolle en betrouwbare spiegelinformatie over het aanvraaggedrag van de betrokken huisartsen. In praktijk zien we veel variatie in de vorm, inhoud en kwaliteit van DTO’s. De handleiding beoogt meer eenheid te brengen met duidelijke criteria waaraan een DTO minimaal moet voldoen en een beschrijving van de optimale omstandigheden voor de opzet en uitvoering van het overleg.

Draagvlak

De handleiding is een publicatie van het Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, SAN Centra voor medische diagnostiek en de Federatie Medisch Coördinerende Centra.

Inhoud

De handleiding bevat aanbevelingen voor de opzet en uitvoering van een DTO, met aandacht voor de inhoud en de organisatie ervan. Uitgangspunt zijn de principes uit de Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek. De handleiding helpt huisartsen om de kwaliteit van een DTO te toetsen en geeft aanbieders van diagnostiek duidelijkheid over de criteria waaraan een door hen te ontwikkelen DTO moet voldoen. Daarnaast bevordert een uniforme werkwijze de landelijke uitwisselbaarheid van DTO-modules. Het ontwikkelen en implementeren van DTO in een regio kan hiermee beter ondersteund worden.

Randvoorwaarden voor implementatie

De voorbereiding en uitvoering van een DTO kost veel tijd: een DTO-module opzetten, spiegelinformatie genereren door data-extractie en databewerking, voorbereiding van de bijeenkomsten. Voldoende financiële middelen voor alle partijen die bijdragen aan het DTO zijn hiervoor een essentiële voorwaarde. Bovengenoemde partijen spannen zich hiervoor in.