U bent hier

Gezondheidsvaardigheden op de kaart

2 juli, 2018

Gebrekkige gezondheidsvaardigheden kunnen schrikbarende gezondheidsverschillen tussen patiënten opleveren, aldus hoogleraar Jany Rademakers tijdens het NHG-symposium op 28 juni. Met een rollenspelacteur pakten de deelnemers dit probleem aan.

Gezondheidsvaardigheden bepalen in belangrijke mate in hoeverre je adviezen landen bij de patiënt, de therapietrouw en simpelweg de gezondheid. En die invloed is niet gering, aldus hoogleraar gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie Jany Rademakers: ‘Ik ben vooral van de feiten en cijfers: we hebben het over 7 jaar eerder overlijden, 18 jaar minder kwaliteit van leven.’
Maar liefst 1 op de 3 Nederlanders heeft moeite met eigen regie over gezondheid, ziekte en zorg. Opvallend is dat van 1 op de 4 van deze mensen hoogopgeleid is. Vooral mannen hebben vaak gebrekkige gezondheidsvaardigheden. Het gaat niet alleen om medische informatie kunnen begrijpen, maar ook om toepassen, zoals een gezonde leefstijl aanleren en volhouden, en juist medicatiegebruik.

Rollenspel

Hoe krijg je gebrekkige gezondheidsvaardigheden boven tafel en hoe los je het vervolgens op? Symposiumdeelnemers geven feedback terwijl ze kijken naar een rollenspel. Trainingsacteur van expertisecentrum voor gezondheidsverschillen Pharos, Gabriëlle Stein, speelt de patiënt: ‘Ik wil niet dat de huisarts denkt dat ik dom ben’. Huisarts Eldine Oosterberg speelt de huisarts: ‘Ik heb niet gemerkt dat ze er niks van begreep!’
Casper van der Veer, huisarts in Baarle-Hertog, concludeert na afloop: ‘Het rollenspel en de discussie waren heel waardevol. Het is goed dat gezondheidsvaardigheden eindelijk meer aandacht krijgen. Als het NHG zo’n groot onderwerp op de kaart zet dan landt het ook echt bij huisartsen.’

Meer over het symposium in NHG Forum (achterin Huisarts & Wetenschap) augustus 2018.

Het NHG combineert de algemene ledenvergaderingen (ALV's) zo veel mogelijk met een geaccrediteerde nascholing in de vorm van een symposium.