U bent hier

Gebruik van Nuvaring

27 november, 2013

De discussie over het tromboserisico van anticonceptie blijft actueel. Vanochtend stond een groot artikel in de Volkskrant over de tromboserisico’s van de Nuvaring. Vorige maand besteedde een uitzending van Zembla aandacht aan de bijwerkingen van de Diane-35.

Aanleiding voor de recente publiciteit over de Nuvaring is het verwijt van tweeduizend vrouwen in Amerika aan de fabrikant MSD dat de Nuvaring trombose, longembolieën en herseninfarcten heeft veroorzaakt. Vierhonderd vrouwen hebben een claim ingediend.
Het is bekend dat het risico op veneuze trombo-embolieën bij de Nuvaring tenminste tweemaal verhoogd is ten opzichte van de tweedegeneratiepil (Lidegaard Ø, BMJ 2012; 344 doi:)
Het tromboserisico van de Nuvaring is vergelijkbaar met derdegeneratiepillen (zoals Marvelon) en met Yasmin en Diane-35. Het tromboserisico voor de pilpleister is ook verhoogd ten opzichte van de tweede generatiepil. De ring werkt systemisch, net als de pil en de pleister.

Voorkeur

In Nederland gaat de voorkeur uit naar een pil die levonorgestrel (in combinatie met 30 microgram ethinylestradiol) bevat. Dit gezien het relatief lagere risico op trombose. Ook is deze pil goedkoper. Andere combinatiepillen hebben geen voordelen wat betreft betrouwbaarheid en bijwerkingen. Voor de vaginale ring of pleister kan worden gekozen indien de vrouw een voorkeur heeft voor deze toedieningsvorm. De vrouw dient op de hoogte te zijn van het verhoogde tromboserisico en ook van de hogere prijs van de vaginale ring en de pleister. Zo staat dit ook in de actuele NHG-Standaard anticonceptie van het Nederlandse Huisartsen Genootschap vermeld.

   
Melden van bijwerkingen

Het is van groot belang dat bijwerkingen van medicijnen worden gemeld bij het Lareb.

De nieuwste versie van de NHG standaard is in december 2011 gepubliceerd en is in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Obstetrie & Gynaecologie ontwikkeld.


Namens het NHG en de NVOG