U bent hier

Farmaceutische zorg gezamenlijke verantwoordelijkheid van huisarts en apotheker

8 januari, 2016

Volgens de recente campagne van de apothekersorganisatie KNMP ‘De eerste keer’ zouden apothekers jaarlijks 10 miljoen en dagelijks 40.000 recepten aanpassen. Het NHG onderschrijft de boodschap van de campagne, maar is van mening dat er nieuw onderzoek gedaan zou moeten worden om de getallen te onderbouwen.

Onderzoek uit 1999

De campagne van KNMP baseert zich op een onderzoek van één dag dat in 1999 is uitgevoerd*. In dit onderzoek vond bij 14,3 recepten per apotheek een interventie plaats. Het grootste deel (70%) kwam door onduidelijkheden of onvolledigheden op het recept. Geschreven recepten hadden een 3 keer zo grote kans op een interventie dan een elektronisch voorgeschreven recept. Een multidisciplinair team concludeerde dat bij 1,6 recept per apotheek per dag de aanpassing klinisch relevant was ofwel ruim 2.500 recepten over heel Nederland.

Nieuw onderzoek nodig

Cijfers uit 1999 kunnen echter niet zonder meer geëxtrapoleerd worden naar 2015. Ten eerste worden recepten niet meer met de hand maar elektronisch uitgeschreven. Ten tweede is een online verbinding tussen huisarts en apotheek nu gebruikelijk en ten derde is er steeds meer samenwerking tussen huisarts en apotheker. Het dagelijks overleg tussen huisarts en apotheek zal de patiëntveiligheid bevorderen. Er zou nieuw onderzoek gedaan moeten worden om een uitspraak te kunnen doen over het huidige aantal receptaanpassingen.

Boodschap campagne KNMP

Het correct voorschrijven van geneesmiddelen valt onder de verantwoordelijkheid van de arts, het afleveren van de juiste geneesmiddelen onder de verantwoordelijkheid van de apotheker. De farmaceutische zorg aan de patiënt, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele bijzonderheden van de patiënt, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van arts en apotheker. Dit is de boodschap uit de campagne van de KNMP waar het NHG achter staat.

Zie ook

_________
* Buurma H, et al. Nature, frequency and determinants of prescription modification in Dutch community pharmacies Br J Clin Pharmacol 2001;52:85-91