U bent hier

Driejaarlijkse cyclus praktijkcertificering

1 november, 2018

Het NHG staat achter een driejaarlijkse cyclus van de praktijkcertificering en steunt daarom het College van Deskundigen van NPA om dit verder te ontwikkelen en gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.

Dit hoort bij de activiteiten die de administratieve lasten voor huisartspraktijken verminderen, zoals beschreven in de schrapsessies. Het aanbod van NPA om tussentijds te blijven ondersteunen bij het kwaliteitsbeleid van de praktijk kan daarnaast blijven bestaan, maar dan wel op facultatieve basis. Op die manier krijgen praktijken naar behoefte ondersteuning op maat en wordt onnodige regeldruk voorkomen. Het NHG deelt de trots van gecertificeerde praktijken, die werken aan kwaliteit in de praktijk en hiermee gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg geven.