U bent hier

Nieuwsberichten

Van NHG-dossier Coronavirus naar NHG-Standaard COVID-19

8 juli, 2021

Het NHG-dossier Coronavirus heeft huisartsen tot nu toe voorzien van actuele informatie over SARS-CoV-2. Kennis over ‘acute’ COVID-19 is steeds meer gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaring. Ook zijn ontwikkelingen minder turbulent.
Foto van het coronavirus

COVID-19 laatste update 23 februari

23 februari, 2021

In dit nieuwsbericht vindt u de laatste updates over het coronavirus/COVID-19 die van belang zijn voor de huisartspraktijk. In het NHG-dossier Coronavirus vindt u adviezen die behulpzaam kunnen zijn in de dagelijkse praktijk van de huisarts. Voor vragen van het publiek verwijzen wij u naar Thuisarts.nl en het landelijke informatienummer 0800-1351.

Reinigen en desinfecteren voorzetkamer in tijden van Corona

4 september, 2020

De informatie over het reinigen en desinfecteren van een voorzetkamer is verduidelijkt en uitgebreid in het NHG-dossier coronavirus.

Huisartsen lanceren landelijk meldingssysteem voor niet-geteste COVID-19-sterfgevallen

14 april, 2020

Alle vakgroepen Huisartsgeneeskunde van de Nederlandse universiteiten gaan in één groot project in kaart brengen wat de landelijke aantallen COVID-19-patiënten zijn die intensieve en palliatieve zorg van huisartsen buiten het ziekenhuis ontvangen. Dat geldt ook voor het aantal sterfgevallen door COVID-19 die niet positief getest zijn.

Meer huisartswaarneemgegevens binnenkort beschikbaar bij HAP en SEH

9 april, 2020

Huisartsen die werken op de huisartsenpost kunnen voor de duur van de coronacrisis ook de professionele samenvatting zien van patiënten die daar komen en die nog geen expliciete toestemming hebben gegeven. Ook krijgen de Spoedeisende Hulpen gedurende de pandemie de mogelijkheid tot inzage. Dat is mogelijk gemaakt door een gedoogbesluit van het ministerie van VWS, op verzoek van LHV, InEen, NHG en Patiëntenfederatie Nederland.

Praktische tips voor het organiseren van niet-corona-zorg

7 april, 2020

Naast alle zorg voor patiënten met een (mogelijke) COVID-19-besmetting, zijn er ook nog veel patiënten met andere klachten die aandacht vragen van de huisarts en het team in de huisartsenpraktijk. Sommige van die klachten kunnen niet (langer) worden uitgesteld. Hoe kunt u op een goede en veilige manier de zorg voor deze patiënten organiseren? NHG en LHV hebben daarvoor de praktische tips voor de huisartsenpraktijk uitgebreid.
Foto raadplegen thuisarts.nl vanuit het bed

Bruikbaarheid digitale corona-checks

3 april, 2020

Er zijn verschillende digitale corona-checks of vragentests beschikbaar, waarmee mensen adviezen krijgen ten aanzien van COVID-19. Het NHG is niet betrokken bij de totstandkoming van deze vragentests en kan alleen iets zeggen over de algemene voorwaarden ervan. Mede gezien de steeds veranderende actualiteit en adviezen, is het niet haalbaar om alle aangeboden corona-checks te controleren.
Foto van oudere en jongere man

Thuisarts.nl biedt nieuwe keuzehulp 'Verken uw wensen voor zorg en behandeling'

31 maart, 2020

Nadenken over de eigen wensen voor toekomstige zorg en behandeling. De nieuwe keuzehulp op Thuisarts.nl helpt mensen hierbij en maakt het makkelijker om dit te bespreken met naasten en de behandelend (huis)arts.
Foto man achter laptop

COVID-19 webinar – woensdag 1 april 2020

31 maart, 2020

Woensdag 1 april 2020 organiseren NHG, LHV en MedischeScholing.nl opnieuw een webinar omtrent COVID-19. Onderwerpen die behandeld worden zijn het opnamebeleid, de Leidraad thuisbehandeling oudere patiënten met COVID-19, de organisatie van palliatieve zorg en hoe om te gaan met financiën in deze crisistijd. Daarnaast worden ook vragen behandeld die tijdens het afgelopen webinar niet aan de orde zijn geweest.
Coronavirus

Samen Beslissen bij COVID-19: Leidraad thuisbehandeling oudere patiënten versus verwijzen ziekenhuis

27 maart, 2020

Artsen en andere zorgverleners hebben nu meer dan ooit handvatten nodig om bij het bestrijden van deze COVID-19 epidemie samen met de patiënt te beslissen over de meest passende zorg. De afgelopen dagen is daarom hard gewerkt om te komen tot drie leidraden voor zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij COVID-19: in de thuissituatie, op de Spoedeisende Hulp en op de Intensive Care. 

Specifiek beleid PBM voor huisartsen

26 maart, 2020

Het specifieke beleid over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de huisartsenzorg is vandaag definitief geworden. Dit is een aanvulling op de bijlage PBM buiten het ziekenhuis uit de LCI-richtlijn COVID-19.

Reeks gratis en geaccrediteerde webinars over COVID-19

24 maart, 2020

Het webinar over COVID-19 van vorige week op MedischeScholing.nl, waaraan maar liefst 12.000 zorgverleners deelnamen, krijgt een vervolg. NHG, LHV en MedischeScholing.nl slaan de handen ineen en nemen het initiatief voor een reeks van webinars in de komende weken.
Coronavirus

Diagnostiek en beleid bij patiënten met mogelijk COVID-19

17 maart, 2020

Het NHG ontvangt veel medisch inhoudelijke vragen over hoe om te gaan met patiënten met luchtwegklachten met mogelijk COVID-19 in deze periode. Daarom zetten wij een aantal feiten voor u op een rij. Dit landelijk beleid is afgestemd met de experts van de SWAB, het RIVM, internisten en longartsen.

Bericht aan alle collega-huisartsen over onze rol in de zorg rond het coronavirus

6 maart, 2020

“Wij wensen u veel sterkte, energie en goede samenwerking toe, nu onze beroepsgroep het zwaar heeft”. In dit bericht staan huisartsen Jako Burgers, Carin Littooij en Maarten Klomp namens de besturen van NHG, LHV en InEen stil bij de belangrijke rol van huisartsen bij een uitbraak van een infectieziekte als het coronavirus.
Corona op thuisarts.nl

Ook op Thuisarts.nl actuele publieksinformatie over het coronavirus

3 maart, 2020

Het NHG krijgt veel signalen van huisartsen dat het aantal verontruste telefoontjes over het coronavirus toeneemt. Zeker nu patiënten aangeraden wordt om bij twijfel contact op te nemen met de huisarts.