U bent hier

Nieuwsberichten

Een slim kwaliteitssysteem in 5 stappen

10 september, 2020

Een slim kwaliteitssysteem helpt zowel de huisarts als de patiënt verder. De zorg wordt er beter van én het levert tijdswinst en meer werkplezier op. Maar hoe pakt u dat aan? In een korte animatie ziet u hoe u in 5 stappen een slim kwaliteitssysteem binnen de huisartsenpraktijk opzet. Het NHG biedt ondersteuning bij het opzetten en onderhouden van een kwaliteitssysteem, onder andere door een breed productaanbod. Wat zijn uw ervaringen en behoeften?

InEen, LHV en NHG presenteren gezamenlijke visie op kwaliteit

17 april, 2019

Samen leren en werken aan kwaliteit voor zinvolle veranderingen, tevreden patiënten en meer werkplezier, daar gaat het om in de visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg van InEen, LHV en NHG. Deze gezamenlijke visie geeft huisartsenpraktijken en -organisaties heldere kaders voor het werken aan kwaliteit. Kwaliteit is belangrijk en moet tegelijk werkbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Daarom stellen de drie organisaties ook praktische hulpmiddelen beschikbaar voor de implementatie van het nieuwe kwaliteitsbeleid.

Hercertificering van uw praktijk via NPA nu elke drie jaar

30 januari, 2019

Vanaf 1 januari 2019 is certificering volgens het schema van NHG-Praktijkaccreditering® (NPA) aangepast naar een driejaarlijkse cyclus. Praktijken die zich laten certificeren via NPA bv, mogen dat voortaan om de drie jaar doen.

Wkkgz: Procedures VIM en klachtenregeling aangepast

20 december, 2016

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht geworden. De Wkkgz geldt voor alle zorgverleners in Nederland, dus ook voor alle huisartsen en hun medewerkers. Als gevolg van deze wet is de handleiding voor het opzetten en uitvoeren van een VIM-procedure en de voorbeeldprocedure voor de nieuwe klachtenregeling aangepast. U vindt ze op deze website.

Tussenstand Het Roer Gaat Om

1 april, 2016

Huisartsen, eerstelijns- en patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars, hebben de tussenstand van Het Roer Gaat Om gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens de LHV-Huisartsbeurs. In aanwezigheid van minister Schippers is de balans opgemaakt én zijn er nieuwe veranderingen aangekondigd op het gebied van meer gelijkwaardigheid, minder bureaucratie en kwaliteit.

Echte verandering in het belang van huisarts en patiënt

5 oktober, 2015

Echte verandering in het belang van de huisarts en zijn patiënten. Dat is volgens huisartsenorganisaties (LHV, NHG, VPH) en eerstelijns brancheorganisatie InEen, de uitkomst van de Het Roer Moet Om werkgroepen. Op het gebied van meer gelijkwaardigheid, minder bureaucratie, kwaliteit en kwaliteitsmeting zijn belangrijke stappen gezet. Ze moeten het werk van huisartsen makkelijker en weer aantrekkelijker maken. Zodat meer tijd kan worden besteed aan de patiënt.

Verenigingsraad adviseert over de nota Zorg voor kwaliteit

10 september, 2015

De nota Zorg voor kwaliteit geeft nog onvoldoende richting aan strategische vraagstukken rond de kwaliteit van zorg. Daarnaast wordt het patiëntenperspectief gemist.

Zorgveld aan de slag met actiepunten Het Roer Moet Om

3 juli, 2015

Een startbijeenkomst, georganiseerd door huisartsenorganisaties InEen, LHV en NHG markeerde voor het zorgveld het officiële moment om aan de slag te gaan met belangrijke verbeteringen in de huisartsenzorg.

Nieuwe richtlijn Point of Care testing in de huisartsenzorg

1 juli, 2015

In de huisartsenpraktijk wordt er steeds meer gebruik gemaakt van Point of Care Testing (POCT). Het NHG stelde samen met de NVKC, de NVMM en de SAN een richtlijn op voor het juist en veilig gebruik van POCT in de huisartsenzorg. Een nieuwe praktijkorganisatorische richtlijn die goede ondersteuning biedt voor een verantwoorde toepassing van de POC-testen in de praktijk.

Reactie NHG op open brief van actiecomité Het Manifest van de Bezorgde Huisarts

24 april, 2015

Vorige week ontving het NHG een open brief van het actiecomité Het Manifest van de Bezorgde Huisarts. Vandaag reageert bestuursvoorzitter Rob Dijkstra op deze brief, waarbij hij zich achter het motto ‘Samenhang door samenwerking’ schaart.

Verenigingsraad adviseert over het meten van kwaliteit

21 april, 2015

Zelf de regie nemen, meer het spreekuur centraal stellen en minder de ziekte en meer de patiënt betrekken in het definiëren van de kwaliteit van de huisartsenzorg, dat zijn in het kort de adviezen die de Verenigingsraad aan het bestuur NHG heeft gegeven. Wat is goede kwaliteit van zorg en hoe kan deze gemeten worden was thema van de jaarlijkse beleidsmiddag van de Verenigingsraad.

Gratis PIN (e-learning) over ADEPD

13 februari, 2015

Vanaf vandaag is er een digitaal Programma Individuele Nascholing (PIN) over Adequate Dossiervorming met het Elektronisch Patiëntendossier (ADEPD) beschikbaar. Deze e-learning is gratis voor NHG-leden, aios-leden en praktijkondersteuners, die een poh-account bij het NHG hebben. De inhoud van de PIN is volledig gebaseerd op de herziene NHG-Richtlijn ADEPD uit 2013. De PIN is geaccrediteerd voor 1 uur voor zowel de huisarts als poh.

NHG-Reactie op Prinsjesdag: Een centrale rol voor de huisarts en de nadruk op uitvoerbaarheid

17 september, 2014

In de gepresenteerde kabinetsplannen voor 2015 is een belangrijke rol weggelegd voor de huisarts. De eerstelijnszorg in Nederland levert een onmisbare bijdrage aan een gezonde samenleving met toegankelijke zorg dicht bij huis. Mensen met vragen over hun gezondheid gaan als eerste naar zorgaanbieders in de eerste lijn, en dan vooral de huisarts. Nederlanders zijn daar zeer tevreden over. Onze gezondheidszorg staat volgens de patiëntenbeoordelingen niet voor niets al jaren op nummer 1 in Europa. De eerstelijnszorg zal de komende jaren nog belangrijker worden.

NHG en IVM intensiveren samenwerking

2 september, 2014

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) gaan hun informatieaanbod voor huisartsen nog beter op elkaar afstemmen. Om dit kracht bij te zetten tekenen zij vandaag een officiële samenwerkingsovereenkomst.