U bent hier

Nieuwsberichten

Richtlijn adequate dossiervorming herzien

9 mei, 2019

De Richtlijn Adequate dossiervorming met het EPD (Richtlijn ADEPD) is volledig herzien: geschikt voor online inzage door de patiënt, efficiëntere informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, en persoonsgerichte zorg.

Leidraad bij het ontwikkelen van keuzehulpen

31 mei, 2018

Er komen steeds meer keuzehulpen beschikbaar om zorgverleners en patiënten te helpen bij het kiezen van de juiste behandeling. Deze worden vaak opgesteld aan de hand van NHG-Richtlijnen. Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van nieuwe en bestaande keuzehulpen de waarborgen, is de leidraad ‘hoe ontwikkel ik een keuzehulp bij een richtlijn?’ opgesteld. Huisartsen en patiënten kiezen hierdoor gemakkelijk voor een goede keuzehulp.

Meer focus op inhoud met vernieuwd Thuisarts.nl

2 augustus, 2017

Het NHG heeft de website Thuisarts.nl vernieuwd. Met het nieuwe, moderne uiterlijk is de onafhankelijke en betrouwbare publieksinformatie nog beter toegankelijk voor de circa 1,7 miljoen maandelijkse bezoekers. Het nieuwe ontwerp is bewust rustig gehouden om primair te kunnen focussen op de inhoud.

Terugblik op symposium en oratie prof. dr. Jako Burgers

21 juni, 2017

De mooie stad Maastricht stond vrijdag 16 juni decor voor een boeiende academische dag. Bijna tweehonderd gasten kregen een warm onthaal in het sfeervolle theater Bonbonnière voor het symposium ‘Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox?’.

Oratie dr. Jako Burgers: werken met richtlijnen en persoonsgerichte zorg sluiten elkaar niet uit

15 juni, 2017

Dr. Jako Burgers, hoofd van de afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap bij het NHG, spreekt vrijdag 16 juni zijn oratie uit, getiteld ‘Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox?’ Burgers stelt dat richtlijnen en persoonsgerichte zorg elkaar niet uitsluiten, maar juist versterken.

NHG tekent voor meer gezamenlijke besluitvorming door patiënt en zorgverlener

11 oktober, 2013

Bestuursvoorzitter Rob Dijkstra ondertekende gisteren namens het NHG het Salzburg Statement over gedeelde besluitvorming. Deze verklaring roept patiënten en zorgverleners op om samen te werken in de besluitvorming over medische beslissingen. De verklaring werd ook ondertekend door andere leden van het Platform Vitale Vaten. Door het ondertekenen van het Statement maken de organisaties duidelijk dat zij het gedachtegoed van gedeelde besluitvorming onderschrijven en er actieve invulling aan willen geven.