U bent hier

Nieuwsberichten

Richtlijn adequate dossiervorming herzien

9 mei, 2019

De Richtlijn Adequate dossiervorming met het EPD (Richtlijn ADEPD) is volledig herzien: geschikt voor online inzage door de patiënt, efficiëntere informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, en persoonsgerichte zorg.

Leidraad bij het ontwikkelen van keuzehulpen

31 mei, 2018

Er komen steeds meer keuzehulpen beschikbaar om zorgverleners en patiënten te helpen bij het kiezen van de juiste behandeling. Deze worden vaak opgesteld aan de hand van NHG-Richtlijnen. Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van nieuwe en bestaande keuzehulpen de waarborgen, is de leidraad ‘hoe ontwikkel ik een keuzehulp bij een richtlijn?’ opgesteld. Huisartsen en patiënten kiezen hierdoor gemakkelijk voor een goede keuzehulp.

Oratie dr. Jako Burgers: werken met richtlijnen en persoonsgerichte zorg sluiten elkaar niet uit

15 juni, 2017

Dr. Jako Burgers, hoofd van de afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap bij het NHG, spreekt vrijdag 16 juni zijn oratie uit, getiteld ‘Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox?’ Burgers stelt dat richtlijnen en persoonsgerichte zorg elkaar niet uitsluiten, maar juist versterken.