U bent hier

Nieuwsberichten

Logo van NHGdoc

Nieuw domein in NHGDoc: Stoppen met roken

12 november, 2020

Er is een nieuw domein in NHGDoc beschikbaar: Stoppen met roken. Dit domein is onderdeel van de maatregelen in het Nationaal Preventieakkoord om roken te ontmoedigen. Vooral mensen bij wie stoppen met roken van groot belang is, is motivatie en begeleiding van een hulpverlener gewenst. Om de huisarts hierbij te ondersteunen is een speciale Stoppen met roken module in NHGDoc opgenomen.

NHG richt zich op digitale nascholing

5 oktober, 2020

Het NHG richt zich vanaf 2021 volledig op digitale nascholing: e-learning programma’s (PIN’s) en instructiefilms. Dit digitale aanbod zal in de toekomst verder worden geïnnoveerd en uitgebreid. Uit de ledenenquête van 27 mei 2020 waarin onder andere is gevraagd naar specifieke nascholingsbehoeften, blijkt dat vooral de e-learning veel meerwaarde levert. De instructiefilms worden als het beste nascholingsproduct beoordeeld (cijfer 8) waarbij aangegeven wordt dat ze duidelijk, praktisch en altijd beschikbaar zijn.

CVRM risicocalculator – nieuw in NHGDoc

1 oktober, 2020

Met de CVRM risicocalculator in NHGDoc berekent u eenvoudig het geschatte 10-jaarsrisico op sterfte aan hart- en vaatziekten van een patiënt. NHGDoc vult hierbij informatie over de risicofactoren al zoveel mogelijk automatisch in op basis van de meest recente metingen uit het patiëntdossier. Het is ook mogelijk om metingen handmatig in te voeren of te wijzigen.

Stoptober: campagne start 3 september

13 augustus, 2020

De voorbereidingen voor ‘Stoptober, 28 dagen niet roken in oktober!’ zijn begonnen: de landelijke campagne start op 3 september. Het Trimbos-instituut faciliteert de inzet van Stoptober via zorgprofessionals, om de campagne tijdig en adequaat bij patiënten onder de aandacht te kunnen brengen. Er is onder andere een gratis Stoptober-toolkit samengesteld. Als u deze nu bestelt, ontvangt u het pakket eind augustus.

Eigen risico vervalt bij stoppen-met-rokenprogramma’s

8 januari, 2020

Vanaf 1 januari 2020 betalen patiënten geen eigen risico meer wanneer ze een stoppen-met-rokenprogramma volgen vanuit de eerstelijnszorg. Hieronder wordt ook de Generalistische Basis GGZ verstaan. Zorgverzekeraars hebben ervoor gekozen deze zorg, die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, vrij te stellen van het eigen risico.

E-learning Stoppen met roken

16 december, 2019

In opdracht van het Ministerie van VWS ontwikkelde het NHG de e-learning Stoppen met roken. Deze is gebaseerd op de NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken en op de NHG-Zorgmodule Leefstijl Roken. De PIN behandelt meerdere praktijkvoorbeelden, ondersteund met duidelijke video’s. De PIN is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van VWS in het kader van het Preventieakkoord Roken 2019-2021.

Aftrap Stoptober: 8 september 2017

21 juli, 2017

8 september 2017 start voor alweer de vierde keer de campagne Stoptober ‘’28 dagen niet roken”! Wilt u dit jaar ook een bijdrage leveren?

Campagne ‘Stoptober, 28 dagen niet roken’ van start!

9 september, 2016

Na het succes van afgelopen twee jaar, gaat 9 september om 13.00 uur de campagne Stoptober weer van start. U kunt vanaf deze datum meedoen door posters op te hangen in de wacht- en spreekkamer. Tijdens consulten kunt u Stoptober kort benoemen bij uw rokende patiënten en een visitekaartje meegeven. Zij kunnen op www.stoptober.nl alle informatie vinden en zich inschrijven.

Op weg naar een rookvrije generatie

2 november, 2015

Drie gezondheidsfondsen, Hartstichting, KWF en Longfonds, zijn vandaag een campagne gestart voor een rookvrije generatie. De campagne onder de titel ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ omvat onder meer een tv-commercial en een website.

Nieuwe NHG-Zorgmodules Leefstijl

3 september, 2015

In de nieuwe Zorgmodules Leefstijl staan richtlijnen over leefstijladvisering rondom de thema’s roken, alcohol, voeding en bewegen, voor de huisarts en andere zorgverleners. Voor de patiënt zijn informatie en adviezen op Thuisarts.nl te vinden.

Nieuw landelijk formulier Stoppen met roken zorg

12 maart, 2015

Het Partnership Stop met Roken, de Long Alliantie Nederland en ZN hebben eind 2014 het landelijk uniform aanvraagformulier Stoppen met roken zorg ontwikkeld en vastgesteld. Met dit formulier kan deze zorg worden aangevraagd bij alle zorgverzekeraars. Dit formulier vervangt daarmee de formulieren van de afzonderlijke zorgverzekeraars.

NHG ondersteunt aanbevelingen over tabaksbeleid

28 januari, 2015

Gisteren presenteerde de Alliantie Rookvrij Nederland het FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) schaduwrapport. Hierin staan aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om meer maatregelen te nemen om het gebruik van tabak te ontmoedigen. Het NHG onderschrijft als lid van de Alliantie deze aanbevelingen.