U bent hier

Nieuwsberichten

Nieuwe wetgeving over gegevensuitwisseling zorg aangekondigd

17 april, 2019

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bruins aangekondigd met nieuwe wetgeving te komen om zorgverleners en instellingen te verplichten tot digitale dossiervoering en tot elektronische gegevensuitwisseling. Ook stelt de minister voor huidige wetgeving te wijzigen, om bestaande hindernissen in gegevensuitwisseling weg te nemen.

E-consult biedt meerwaarde voor huisarts en patiënt

9 juli, 2018

Het e-consult heeft meerwaarde voor zowel huisartsenpraktijken als voor patiënten. Bij 62% van de huisartsenpraktijken is het inmiddels mogelijk om een e-consult te doen. Het daadwerkelijke gebruik van het e-consult is echter nog niet zo hoog. Om huisartsen op weg te helpen en deze kansrijke e-health-toepassing een impuls te geven hebben LHV, NHG en Nictiz een interactief handboek voor huisartsenpraktijken ontwikkeld: ‘E-consult, hoe regelen we dat?!’

Richtlijn Online inzage in het H-EPD: informatie-uitwisseling huisarts-patiënt centraal

5 september, 2017

Het NHG heeft in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland een richtlijn opgesteld voor online inzage in het medisch dossier door de patiënt. In deze richtlijn staan de basisafspraken tussen huisartsen en patiënten over welke patiënteninformatie het gaat en de manier waarop deze informatie gedeeld wordt.

De virtuele overlegtafel bij multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn

2 maart, 2017

Een telefoontje van een bezorgde dochter op vrijdagmiddag: ‘Zo kan het niet langer. De wijkzorg komt nooit meer bij mijn vader langs.’ Een patiënte die elke dag voor de balie staat, omdat ze meent een afspraak te hebben. Weet u wat er aan de hand is? Heeft u de bereikbaarheidsgegevens van de direct betrokkenen bij de hand?

Trimbos toolkit ‘E-mental health in de huisartspraktijk’

21 januari, 2016

Er is veel belangstelling voor digitale ondersteuning bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische klachten in de huisartsenpraktijk. Tegelijkertijd zijn er ook veel vragen: waar te beginnen? Wat is goede digitale hulp? Welk aanbod is er? Om huisartsen en praktijkondersteuners hiermee te helpen ontwikkelde het Trimbos-instituut de toolkit 'E-mental health in de huisartspraktijk'.

Oproep: hoe kiest u e-health voor psychische klachten?

7 oktober, 2015

Er wordt veel verwacht van e-health bij de preventie en behandeling van psychische klachten. Het NHG werkt samen met het Trimbos-instituut om de kwaliteit van dit soort toepassingen scherp te krijgen. Daarbij hoort ook een goed overzicht van hoe nu keuzes worden gemaakt en hoe het met het gebruik gesteld is. U kunt daarbij helpen.

Oproep: onderzoek kwaliteit e-mental health

13 augustus, 2015

Er is veel aanbod van e-health voor de ggz. Hoe het met de kwaliteit daarvan staat is nog onvoldoende helder. Het Trimbos-instituut gaat daarom, in samenwerking met het NHG, de kwaliteit van tien e-mental health programma’s beoordelen. U kunt meebepalen welke interventies daarvoor in aanmerking komen.

Thuisarts wint juryprijs Health app award 2015!

25 juni, 2015

De Thuisarts.nl-app heeft donderdag 24 juni de juryprijs van de Health app award 2015 gewonnen.

Notitie over digitale relatie huisarts - patiënt

2 juni, 2015

E-health biedt volop kansen om de huisartsenzorg te moderniseren. Online “zaken doen”, digitaal medische gegevens delen en online behandelprogramma’s zijn enkele voorbeelden. De vandaag gepubliceerde notitie “Huisarts, patiënt en e-health” analyseert kansen en aandachtspunten van e-health en doet aanbevelingen voor de praktijk en voor het NHG zelf.

Thuisarts.nl app weer finalist Health app award

21 mei, 2015

Het NHG is trots dat de app van Thuisarts.nl – net als vorig jaar- is genomineerd als finalist van de Health app award! De jury van de Health app award 2015 heeft zes apps, waaronder Thuisarts, geselecteerd voor de finale op 24 juni.

Toekomstvisie 2022: huisartsen liggen op koers

18 mei, 2015

De huisartsenzorg ligt op koers bij het realiseren van haar doelstellingen uit de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. Dat concludeert het Nivel in een onderzoek naar de staat van de zeventien ambities die de beroepsgroep zelf in 2012 vaststelde.

Digitale huisartsenzorg opnieuw onderzocht in e-health monitor 2014

9 oktober, 2014

Vandaag presenteren het NIVEL en Nictiz de 2e e-health monitor. Dit instrument onderzoekt het gebruik van e-health door (huis)artsen en patiënten. De resultaten zijn positief, maar e-health is nog geen gemeengoed in de huisartsenpraktijk.

De uitdagingen van een volledig en juist medisch dossier

11 april, 2014

Het Nederlands Huisartsen Genootschap herkent verschillende resultaten uit het onderzoek van de Consumentenbond en ondersteunt de aanbevelingen. Wel wil het NHG enige kanttekeningen plaatsen, want bij een volledig en juist elektronisch dossier komt veel kijken. En het bijhouden van een dossier vergt tijd en aandacht, die niet altijd ruim beschikbaar is.

“Moet ik naar de dokter?” app is veilig en gratis

27 februari, 2014

De app “Moet ik naar de dokter?” heeft een uitgebreide eerste test op veiligheid door de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc goed doorstaan. Bij het onderzoek werden alle ingangsklachten getest door ervaren huisartsen en triagisten van de huisartsenpost. In slechts 1,4% van de 141 onderzochte situaties werd een zelfzorgadvies gegeven, in plaats van contact met de huisarts op te nemen.

NHG voorstander van e-consult met eigen huisarts

14 februari, 2014

In de media wordt volop reclame gemaakt voor de nieuwe site en app Constamed. Wij hebben begrepen dat patiënten hiermee niet-urgente medische vragen kunnen stellen aan zowel de eigen huisarts als aan onbekende huisartsen. Het NHG staat op zich positief ten opzichte van digitaal contact tussen de patiënt en huisarts. Echter, daarbij is noodzakelijk dat de kernwaarden van goede huisartsgeneeskunde zijn gewaarborgd. Het NHG betwijfelt of dit het geval is bij e-consulten met een onbekende huisarts.