U bent hier

Nieuwsberichten

Denosumab: niet stoppen zonder overleg

6 februari, 2019

Denosumab (merknaam Prolia) is een middel tegen osteoporose. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat de toename van botmineraaldichtheid die bereikt wordt met denosumab, ongeveer een jaar na stoppen vrijwel geheel weer verdwenen is. Bovendien lijkt het erop dat dit gepaard kan gaan met multipele wervelfracturen. Huisartsen en patiënten worden daarom binnenkort door hun apotheker gewezen op de risico’s van stoppen met denosumab en hoe dit het best kan worden ondervangen.

Update 19/12/2018: Nieuwe terugroepactie medicijnen met valsartan bij apothekers

20 december, 2018

Een aantal bloedrukmedicijnen met daarin de werkzame stof valsartan wordt uit voorzorg teruggeroepen bij apothekers. Dit vanwege een ongewenste stof (NDEA) in bepaalde batches van één grondstoffabrikant. De fabrikant heeft in overleg met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) besloten om de medicatie terug te roepen.

Huisarts mag géén valproïnezuur meer starten bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd (12-55)

13 december, 2018

Met het invoeren van een zwangerschapspreventieprogramma voor valproïnezuur is het starten van valproïnezuur aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd voorbehouden aan de neuroloog en psychiater.

Update 26/11/18: meest voorgeschreven tweedegeneratiepil tijdelijk niet beschikbaar

26 november, 2018

Sinds enige tijd is de combinatiepil met ethinylestradiol/levonorgestrel 0,03/0,15 mg niet leverbaar. Soms krijgen vrouwen uit de voorraad van de apotheek de pil nog voor een of twee maanden mee. Op dit moment is de verwachting dat de eerste leveringen in december zullen zijn. In hoeverre de tekorten door deze leveringen worden opgelost, is nog onbekend.

Hydrokinine alleen verkrijgbaar op recept

14 november, 2018

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft besloten dat het medicijn hydrokinine voortaan alleen nog op recept verkrijgbaar is. Uit nieuw onderzoek is namelijk gebleken dat bij patiënten met een verhoogd risico op hartritmestoornissen, ernstige hartproblemen kunnen optreden.

Voorlopig geen aanpassing antibiotisch beleid met fluorochinolonen

13 november, 2018

Bij gebruik van fluorochinolonen bestaat een verhoogd risico op aorta-aneurysma of aorta-dissectie. Dit komt vooral voor bij oudere mensen.

NHG-Standpunt Farmacogenetica

8 november, 2018

Wanneer kan ik farmacogenetisch onderzoek overwegen? Hoe moet ik farmacogenetisch onderzoek aanvragen? En wat moet ik met uitslagen van farmacogenetisch onderzoek doen? Allemaal vragen van huisartsen die beantwoord worden in het NHG-Standpunt Farmacogenetica.

Waarschuwing medicijnen met hydrochloorthiazide

30 oktober, 2018

Uit onderzoek is gebleken dat hydrochloorthiazide bij langdurig gebruik een licht verhoogd risico geeft op basaalcel- en plaveiselcelcarcinoom. Geen reden voor ongerustheid maar wel om alert te zijn bij patiënten die hydrochloorthiazide gebruiken.

Aangescherpte aanbevelingen opioïden

29 augustus, 2018

In de pers zijn berichten verschenen over toename van het opioïdengebruik en toename van het aantal overdoses met oxycodon. Het NHG scherpte dit voorjaar de richtlijn aan. We benadrukken sterkwerkende opioïden, waaronder oxycodon, alleen bij uitzondering voor te schrijven.

UPDATE: Terugroepactie medicijnen met valsartan

28 augustus, 2018

Een aantal bloeddrukmedicijnen met daarin de werkzame stof valsartan is teruggeroepen vanwege een ongewenste stof (NDMA) in de medicatie. Fabrikanten hebben hiertoe besloten in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Vergoeding GLP-1-agonist

27 augustus, 2018

GLP-1-receptoragonisten hebben in de recent herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 een beperkte plaats in stap 3 en 4 van de behandeling, als alternatief voor behandeling met eenmaal daags (middel)langwerkende insuline of intensivering van de insulinebehandeling. De vergoeding van GLP-1-receptoragonisten is aan voorwaarden gebonden.

Veel reacties op NHG-Standpunt Cannabis

4 juni, 2018

De publicatie van het NHG-Standpunt Cannabis op 1 juni jl. heeft veel reacties teweeggebracht. Wij lichten het graag nader toe.

Cannabis alleen palliatief

1 juni, 2018

Patiënten vragen de huisarts steeds vaker naar cannabis. Het aantal voorschriften met cannabis neemt sterk toe, evenals het gebruik van vrij verkrijgbare cannabisolie (CBD- of wietolie) via apotheek, drogist of reformzaak. Reden voor het NHG om een Standpunt Cannabis te ontwikkelen en een aanbeveling op te nemen in de NHG-Standaard Pijn.

Standpunt NHG medicamenteuze overtijdbehandeling ongewijzigd

23 februari, 2018

Het standpunt van het NHG medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) is nog steeds actueel.

Huisarts niet verplicht gespecialiseerde ggz-medicatie over te nemen

25 januari, 2018

Sinds de ggz-stelselwijziging worden mensen met een chronische psychiatrische aandoening steeds vaker en sneller van de gespecialiseerde GGZ naar de huisartsenpraktijk verwezen, ook voor herhaalmedicatie. Het NHG stelt dat de huisarts niet verplicht is deze herhaalmedicatie voor te schrijven.