U bent hier

Nieuwsberichten

Oordruppel

Oordruppel Bacicoline-B weer beschikbaar

15 januari, 2021

De antibioticum-corticosteroid-oordruppel hydrocortison / colistine / bacitracine (Bacicoline-B®) is sinds januari 2021 weer beschikbaar.

Waarschuwing voor medicatiebewakingssystemen die gebruik maken van de G-standaard

18 december, 2020

De beroepsvereniging van apothekers KNMP adviseert huisartsen het softwaresysteem te controleren op volledige bewaking van de interactie tussen chinolonen en ijzer en op drie QT-tijd-interacties. Deze waarschuwing geldt alleen voor huisartsen die een HIS gebruiken dat voor de medicatiebewaking gebruik maakt van de G-Standaard.

Fluorchinolonen: verhoogd risico op lekkende hartkleppen

2 november, 2020

Bij gebruik van alle fluorchinolonen (ciprofloxacine, levofloxacine, ofloxacine, norfloxacine, moxifloxacine en delafloxacine) bestaat een tweevoudig verhoogd risico op lekkende hartkleppen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert om bij patiënten met een verhoogd risico op deze ernstige bijwerking eerst andere behandelopties te overwegen. Zijn die er niet? Maak dan in overleg met de patiënt een zorgvuldige afweging van de voordelen en de risico’s van gebruik van deze middelen.

Veiligheid paracetamol staat niet ter discussie

10 juli, 2020

Het NRC heeft een artikel gepubliceerd over vervuiling van paracetamol met para-chlooraniline (PCA), een stof die mogelijk kankerverwekkend is.

Adviezen voor behandeling bij hitte

25 juni, 2020

Het is erg warm en dat blijft de komende dagen zo. Dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen. Daarom heeft het RIVM het hitteplan geactiveerd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. In het NHG-Dossier Farmacotherapie is een document ‘Hitteplan’ opgenomen. In dit document zijn de adviezen voor de behandeling van patiënten met dehydratie en de aanpassing van medicatie bij hitte uit de verschillende NHG-richtlijnen gebundeld.

Nieuwe LESA Organisatie van zorg bij chronische medicatie

11 mei, 2020

De LESA ‘Organisatie van zorg bij chronische medicatie’ geeft handreikingen voor het maken van praktische afspraken tussen huisarts, wijkverpleging en apotheker over de zorg rondom de chronische medicatie van de thuiswonende patiënt, waarbij de wijkverpleging een rol speelt in de medicatievoorziening. Deze LESA is opgesteld door een werkgroep van leden van het NHG, de V&VN en de KNMP.

Nieuwe website Opiaten.nl gelanceerd

15 oktober, 2019

Recent is de website Opiaten.nl gelanceerd. Daarop is onafhankelijke informatie te vinden over opioïden, zowel voor patiënten als zorgverleners. Doel van deze geheel nieuwe website is het bevorderen van een verantwoord en veilig gebruik van opioïde pijnstillers.

Terugroepactie ranitidine vanwege mogelijke vervuiling met nitrosamines

4 oktober, 2019

In Europa zijn in sommige tabletten met de maagzuurremmer ranitidine nitrosamines aangetroffen. De registratiehouders van ranitidine bevattende producten hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten om hun producten - tot op patiëntniveau - terug te roepen.

Speciale editie FTO-module Medicijnresten uit water

26 juli, 2019

De FTO-module Geneesmiddelen en het milieu heeft aandacht voor de effecten van geneesmiddelresten in het oppervlaktewater, het omgaan met geneesmiddelafval en de rol van huisartsen en apothekers daarbij. Deze module krijgt tijdelijk een nieuw jasje. Tussen oktober 2019 en februari 2020 wordt deze module begeleid door gastsprekers van het waterschap of drinkwaterbedrijf uit de regio. Deze scholing geeft inzicht in wat u kunt doen om de hoeveelheid geneesmiddelafval in het oppervlaktewater te verminderen.

Voorzichtig met fluorochinolonen

15 april, 2019

Bij gebruik van alle fluorochinolonen bestaat een verhoogd risico op langdurige en mogelijk blijvende schade aan spieren en zenuwstelsel. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert om bij patiënten met een verhoogd risico op deze zeldzame bijwerkingen eerst andere behandelopties te overwegen. Zijn die er niet? Maak dan in overleg met de patiënt een goede afweging van de voordelen en de risico’s van gebruik van deze middelen.

Advies verlengd: anticonceptiepil maximaal voor 3 maanden meegeven

29 maart, 2019

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert apothekers nogmaals om maximaal voor drie maanden de anticonceptiepil levonorgestrel/ethinylestradiol 150/30 µg mee te geven. De levering van de anticonceptiepil is nog niet stabiel.

Vragen over veiligheid van geneesmiddelen

19 februari, 2019

De laatste maanden zijn er meerdere berichten verschenen over de veiligheid van geneesmiddelen. Deze berichten kunnen aanleiding geven voor vragen en ongerustheid bij patiënten en huisartsen.

Leveringsproblemen met dipyridamol

18 februari, 2019

Eind vorig jaar is de productie van het specialité van dipyridamol (Persantin®) gestopt. Het is onduidelijk wanneer een generiek beschikbaar komt. Daardoor kan dipyridamol tijdelijk niet leverbaar zijn. Dit geneesmiddel kan worden vervangen door clopidogrel.

Initiatiefwet over abortuspil bij de huisarts in volgende fase

14 februari, 2019

Begin 2018 is een initiatiefwetsvoorstel ingediend waardoor het voor huisartsen mogelijk moet worden de medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) te verstrekken. De leden van de Vaste Kamercommissie VWS hebben onlangs schriftelijke vragen ingediend over het wetsvoorstel. Hiermee komt het voorstel in een volgende fase. NHG en LHV lichten in dit bericht hun standpunt toe.

Risico op acute pancreatitis en aangescherpt voorschrijfbeleid thiamazol en carbimazol

7 februari, 2019

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwt voor acute pancreatitis bij het gebruik van thiamazol en carbimazol. Het advies is om het geneesmiddel bij een acute pancreatitis direct te stoppen en geen thiamazol of carbimazol te starten bij patiënten die eerder een alvleesklierontsteking hebben gehad tijdens gebruik van deze middelen.