U bent hier

Nieuwsberichten

Nieuwe website Opiaten.nl gelanceerd

15 oktober, 2019

Recent is de website Opiaten.nl gelanceerd. Daarop is onafhankelijke informatie te vinden over opioïden, zowel voor patiënten als zorgverleners. Doel van deze geheel nieuwe website is het bevorderen van een verantwoord en veilig gebruik van opioïde pijnstillers.

Terugroepactie ranitidine vanwege mogelijke vervuiling met nitrosamines

4 oktober, 2019

In Europa zijn in sommige tabletten met de maagzuurremmer ranitidine nitrosamines aangetroffen. De registratiehouders van ranitidine bevattende producten hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten om hun producten - tot op patiëntniveau - terug te roepen.

Speciale editie FTO-module Medicijnresten uit water

26 juli, 2019

De FTO-module Geneesmiddelen en het milieu heeft aandacht voor de effecten van geneesmiddelresten in het oppervlaktewater, het omgaan met geneesmiddelafval en de rol van huisartsen en apothekers daarbij. Deze module krijgt tijdelijk een nieuw jasje. Tussen oktober 2019 en februari 2020 wordt deze module begeleid door gastsprekers van het waterschap of drinkwaterbedrijf uit de regio. Deze scholing geeft inzicht in wat u kunt doen om de hoeveelheid geneesmiddelafval in het oppervlaktewater te verminderen.

Voorzichtig met fluorochinolonen

15 april, 2019

Bij gebruik van alle fluorochinolonen bestaat een verhoogd risico op langdurige en mogelijk blijvende schade aan spieren en zenuwstelsel. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert om bij patiënten met een verhoogd risico op deze zeldzame bijwerkingen eerst andere behandelopties te overwegen. Zijn die er niet? Maak dan in overleg met de patiënt een goede afweging van de voordelen en de risico’s van gebruik van deze middelen.

Advies verlengd: anticonceptiepil maximaal voor 3 maanden meegeven

29 maart, 2019

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert apothekers nogmaals om maximaal voor drie maanden de anticonceptiepil levonorgestrel/ethinylestradiol 150/30 µg mee te geven. De levering van de anticonceptiepil is nog niet stabiel.

Vragen over veiligheid van geneesmiddelen

19 februari, 2019

De laatste maanden zijn er meerdere berichten verschenen over de veiligheid van geneesmiddelen. Deze berichten kunnen aanleiding geven voor vragen en ongerustheid bij patiënten en huisartsen.

Leveringsproblemen met dipyridamol

18 februari, 2019

Eind vorig jaar is de productie van het specialité van dipyridamol (Persantin®) gestopt. Het is onduidelijk wanneer een generiek beschikbaar komt. Daardoor kan dipyridamol tijdelijk niet leverbaar zijn. Dit geneesmiddel kan worden vervangen door clopidogrel.

Initiatiefwet over abortuspil bij de huisarts in volgende fase

14 februari, 2019

Begin 2018 is een initiatiefwetsvoorstel ingediend waardoor het voor huisartsen mogelijk moet worden de medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) te verstrekken. De leden van de Vaste Kamercommissie VWS hebben onlangs schriftelijke vragen ingediend over het wetsvoorstel. Hiermee komt het voorstel in een volgende fase. NHG en LHV lichten in dit bericht hun standpunt toe.

Risico op acute pancreatitis en aangescherpt voorschrijfbeleid thiamazol en carbimazol

7 februari, 2019

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwt voor acute pancreatitis bij het gebruik van thiamazol en carbimazol. Het advies is om het geneesmiddel bij een acute pancreatitis direct te stoppen en geen thiamazol of carbimazol te starten bij patiënten die eerder een alvleesklierontsteking hebben gehad tijdens gebruik van deze middelen.

Meest voorgeschreven tweede generatie anticonceptiepil tijdelijk minder beschikbaar

7 februari, 2019

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP) adviseren apothekers om de anticonceptiepil ethinylestradiol/levonorgestrel 0,03/0,15 mg voor maximaal drie maanden mee te geven.

Denosumab: niet stoppen zonder overleg

6 februari, 2019

Denosumab (merknaam Prolia) is een middel tegen osteoporose. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat de toename van botmineraaldichtheid die bereikt wordt met denosumab, ongeveer een jaar na stoppen vrijwel geheel weer verdwenen is. Bovendien lijkt het erop dat dit gepaard kan gaan met multipele wervelfracturen. Huisartsen en patiënten worden daarom binnenkort door hun apotheker gewezen op de risico’s van stoppen met denosumab en hoe dit het best kan worden ondervangen.

Update 19/12/2018: Nieuwe terugroepactie medicijnen met valsartan bij apothekers

20 december, 2018

Een aantal bloedrukmedicijnen met daarin de werkzame stof valsartan wordt uit voorzorg teruggeroepen bij apothekers. Dit vanwege een ongewenste stof (NDEA) in bepaalde batches van één grondstoffabrikant. De fabrikant heeft in overleg met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) besloten om de medicatie terug te roepen.

Huisarts mag géén valproïnezuur meer starten bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd (12-55)

13 december, 2018

Met het invoeren van een zwangerschapspreventieprogramma voor valproïnezuur is het starten van valproïnezuur aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd voorbehouden aan de neuroloog en psychiater.

Update 26/11/18: meest voorgeschreven tweedegeneratiepil tijdelijk niet beschikbaar

26 november, 2018

Sinds enige tijd is de combinatiepil met ethinylestradiol/levonorgestrel 0,03/0,15 mg niet leverbaar. Soms krijgen vrouwen uit de voorraad van de apotheek de pil nog voor een of twee maanden mee. Op dit moment is de verwachting dat de eerste leveringen in december zullen zijn. In hoeverre de tekorten door deze leveringen worden opgelost, is nog onbekend.

Hydrokinine alleen verkrijgbaar op recept

14 november, 2018

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft besloten dat het medicijn hydrokinine voortaan alleen nog op recept verkrijgbaar is. Uit nieuw onderzoek is namelijk gebleken dat bij patiënten met een verhoogd risico op hartritmestoornissen, ernstige hartproblemen kunnen optreden.