U bent hier

Denkt u mee over de toekomst van het huisartsenvak?

29 juni, 2018

De kernwaarden van de huisartsenzorg zijn bij velen van u bekend: huisartsen staan sinds jaar en dag voor persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Maar de wereld staat niet stil.

De beroepsgroep zelf verandert, er zijn grote ontwikkelingen elders in de zorg die invloed hebben op de huisartsenzorg en de verwachtingen en behoeften van de samenleving veranderen. Hierdoor lijken de grenzen van het huisartsenvak te vervagen dan wel te verschuiven. Het is daarom hoog tijd om te bekijken hoe we nu en in de nabije toekomst invulling geven aan onze kernwaarden en kerntaken.

Het is van groot belang dat deze invulling door huisartsen zelf wordt gedaan. We weten als geen ander met welke uitdagingen we te maken hebben, hoe we willen werken, wat er goed is voor de patiëntenzorg en waar we goed in zijn. Daarom gaan de gezamenlijke huisartsenorganisaties (NHG, InEen, LHV, Het Roer Moet Om, LOVAH, IOH, LHOV en VPHuisartsen) zorgen dat er de komende maanden door het hele land en door zoveel mogelijk huisartsen en aankomend huisartsen gesprekken worden gevoerd over de kernwaarden en kerntaken. Iedereen is welkom om mee te praten over ‘waar zijn we van en hoe willen we daar invulling aan geven’?

Denksessies: op inschrijving én aanvraag

We gaan op verschillende plekken bijeenkomsten organiseren waar u, onder begeleiding van getrainde denksessieleiders, dit gesprek kunt voeren. Ook kunt u zelf een groep (aankomende) huisartsen verzamelen en u aanmelden voor zo’n sessie onder begeleiding. De input uit al deze bijeenkomsten wordt door ons verzameld en verwerkt in het herijken van de kernwaarden en –taken.

Op korte termijn maken we locaties en data bekend voor de sessies die wij organiseren. Deze zullen plaatsvinden in september.
Wilt u zelf een sessie/groep organiseren? Dan kunt u dat nu al bij ons melden, zodat we u kunnen voorzien van inhoud en begeleiding. U kunt u melden bij de projectleider Annemarie Klabbers, a.klabbers@nhg.org, 030 – 2823508.

Brede samenwerking voor herziening

Deze denksessies zijn onderdeel van een breder traject om de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg te herijken. In dit traject wordt samengewerkt door NHG, LHV (inclusief LHV-Wadi voor de specifieke aandachtspunten vanuit niet-gevestigde huisartsen), InEen, VPHuisartsen, IOH, de LHOV, LOVAH en Het Roer Moet Om.
Meer over dit traject leest u op de website Toekomst Huisartsenzorg.