U bent hier

Denksessies over toekomst huisartsenzorg – meld u nu aan

10 augustus, 2018

Door ontwikkelingen, binnen de huisartsenzorg zelf en de wereld daaromheen, veranderen de verwachtingen en behoeften ten aanzien van de huisartsenzorg. Dat roept de vraag op: hoe geven we in de toekomst invulling aan het huisartsenvak en de huisartsenzorg? Daarover gaan we graag met u het gesprek aan! Kom naar een van de denksessies en praat mee.

Huisartsen staan sinds jaar en dag voor persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Maar de wereld staat niet stil. De beroepsgroep zelf verandert, er zijn grote ontwikkelingen in de zorg die invloed hebben op de huisartsenzorg, en de verwachtingen en behoeften van de samenleving veranderen. Hierdoor lijken de grenzen van het huisartsenvak te vervagen dan wel te verschuiven.

De huisartsenorganisaties NHG, InEen, LHV, Het Roer Moet Om, LOVAH, IOH, LHOV en VPHuisartsen werken daarom samen aan het herijken van de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg. In dat kader willen we met huisartsen in gesprek over hoe u de toekomst van de huisartsenzorg ziet. Om zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken, worden er door het hele land denksessies georganiseerd.

Denksessies

Op verschillende plekken vinden bijeenkomsten plaats onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde denksessieleiders. Er is een mix van besloten bijeenkomsten die door lokale huisartsenverbanden zijn georganiseerd en open sessies die voor alle huisartsen openstaan.

De informatie uit al deze bijeenkomsten wordt door ons verzameld en wordt gebruikt als input voor een landelijke enquête onder huisartsen over het herijken van de kernwaarden en -taken.

Gezondheidszorg en beroepsgroep zijn sterk in beweging. In dit project werken alle belangrijke huisartsenpartijen samen om de vraag te beantwoorden hoe we als huisarts willen werken. Dit is een project van en voor alle huisartsen; ik roep iedereen van harte op om mee te doen aan de herijking van kernwaarden en kerntaken. Om op basis van gezamenlijke uitgangspunten te kunnen werken en aan de toekomst richting te geven.”

Rob Dijkstra, voorzitter NHG

Aanmelden

Op https://toekomsthuisartsenzorg.nl/denksessies/ vindt u meer informatie over de denksessies en kunt u zich aanmelden. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis en is geaccrediteerd voor 2 punten.

Meer informatie

Op de website https://toekomsthuisartsenzorg.nl/ vindt u meer informatie over dit project.

Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij de projectorganisatie: Annemarie Klabbers, projectleider, a.klabbers@nhg.org.