U bent hier

Constructieve bijeenkomst over triage in de spoedzorg: hoe verder?

8 juli, 2016

Op 30 juni organiseerden InEen en NHG een constructieve invitational conference om de problematiek rondom triage en spoedzorg te bespreken.

Een groep huisartsen, triagisten, opleiders en één bestuurder van een huisartsenpost onderzocht de knelpunten die ten grondslag liggen aan de forse toename van het aantal hoog-urgente zorgtoewijzingen die de afgelopen jaren zichtbaar is geweest, en de druk daarvan op de kwaliteit van zorg. Dit naar aanleiding van een brandbrief van Doktersdienst Groningen.

De hamvraag van de bijeenkomst

Welke factoren dragen bij aan de toename van hoog-urgente zorgtoewijzingen en zijn deze factoren beïnvloedbaar? Duidelijk werd dat er niet één aanwijsbare oorzaak is voor de toename. Als deeloorzaken zijn geïdentificeerd:

  • de mogelijk te grote focus op veiligheid van het NTS
  • het als te dwingend ervaren gebruik van NTS door triagisten
  • de cultuur en werkdruk van triagisten op de werkvloer
  • de aansluiting van de opleiding tot triagist en de werkvloer.

Deze deeloorzaken werken we uit in een discussiedocument, samen met de aanwezigen van de invitational conference. In oktober hoort u daarover meer.