U bent hier

Concept nieuwe kwaliteitsnormen NPA – geef uw input

1 november, 2019

NHG-Praktijkaccreditering (NPA) herziet de kwaliteitsnormen. Tot 25 november 2019 kunnen deelnemers en belanghebbenden feedback geven op de conceptnormen. De definitieve vaststelling van de nieuwe kwaliteitsnormen is gepland in januari 2020.

De kwaliteitsnormen van de NPA zijn verdeeld over vier hoofdstukken: Samen leren en verbeteren, Zorg op orde, Team op orde, en Praktijk op orde. Elk hoofdstuk bestaat uit Principes die het te bereiken resultaat beschrijven en Auditpunten, de onderwerpen die tijdens de audit in ieder geval aan bod komen. Samen vormen zij de basis voor de audit. Om de praktijk zo goed mogelijk te ondersteunen en hulp te bieden bij het in de praktijk brengen, is er een Werktool met ondersteunende vragen opgesteld. Deze vragen zijn ter inspiratie om richting te geven en niet verplicht om te beantwoorden.

Feedback van huisartsen gevraagd

De conceptkwaliteitsnormen zijn onder andere gebaseerd op de herijkte kernwaarden en kerntaken en het visiedocument Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg van NHG, InEen en LHV. Zowel de Deelnemersraad van NPA als het College van Deskundigen van NPA (NHG, LHV, VPHuisartsen, InEen, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland) zijn akkoord met de start van de publieke commentaarronde op dit concept. NPA wil graag feedback en wensen van alle belanghebbenden verzamelen. Het NHG heeft in zijn rol als wetenschappelijke beroepsvereniging al inhoudelijk commentaar aangeleverd.

Wilt u feedback geven? Dit kan tot 25 november 2019 via de website van NPA.