U bent hier

Commentaarronde visiedocument huisartsgeneeskunde voor ouderen

22 december, 2016

De Nederlandse bevolking veroudert in hoog tempo en dat heeft consequenties voor de huisartsenvoorziening. Een werkgroep met vertegenwoordigers van NHG, LHV, Ineen en Laego heeft daarom een visie over huisartsenzorg voor ouderen geschreven. Graag ontvangen we commentaar ter verbetering van de conceptvisie.

Er zijn steeds meer ouderen, zij worden steeds ouder en bovendien blijven door de herstructurering van langdurige zorg meer ouderen met complexe problematiek thuis wonen. In de conceptvisie is beschreven hoe de huisarts in deze nieuwe context invulling kan geven aan de zorg voor oudere patiënten.

Passende, werkbare, toekomstige zorg

De visie is een uitwerking van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 en een aanvulling op het NHG-Standpunt huisartsgeneeskunde voor ouderen (2007).

De conceptvisie bestaat uit drie delen:

  • passende zorg belicht de inhoudelijke aspecten van de huisartsenzorg voor ouderen
  • werkbare zorg beschrijft de organisatorische aspecten
  • toekomstige zorg vraagt aandacht voor de ontwikkelingen en innovaties in de huisartsenzorg.

Beeld, kader en handvatten

De visie huisartsenzorg voor ouderen beschrijft een ambitieus beeld van de huisartsenzorg voor ouderen, gebaseerd op de huisartsgeneeskundige kernwaarden (generalistisch, persoonsgericht, continu). Het geeft een inhoudelijk kader voor de landelijke discussie over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de samenwerking tussen huisarts(enzorg) en andere zorgverleners en partijen. Het biedt de huisarts handvatten om goede zorg te bieden aan de steeds ouder wordende bevolking in een dynamische, snel veranderende maatschappij.

Reageren

We hechten aan een breed draagvlak voor deze visie en hopen dat het in brede kring wordt besproken en becommentarieerd. Een reactie op de beschreven koers wordt dus zeer op prijs gesteld!

U kunt tot uiterlijk 26 januari 2017 uw reactie geven via  https://www.nhg.org/huisartsenzorg-voor-ouderen. Met eventuele vragen kunt u terecht bij de secretaris van de werkgroep Linda Tolsma, l.tolsma@nhg.org.