U bent hier

Campagne Stop CO-vergiftiging

6 februari, 2017

Brandweer Nederland en de Brandwonden Stichting zijn begin februari de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ gestart. In de campagne wordt aandacht besteed aan het voorkomen van een koolmonoxidevergiftiging, maar ook aan lichamelijke uitingen van een (sluipende) CO-vergiftiging.

De symptomen van koolmonoxidevergiftiging worden vaak niet herkend, waardoor een juiste diagnose uitblijft. Wij maken u daarom graag attent op deze campagne.

Blootstelling aan een te hoge concentratie koolmonoxide kan tot CO-vergiftiging leiden. Dat geeft klachten van een beginnende griep: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid, versnelde hartslag en verwarring. Verdere blootstelling aan het gas kan bewusteloosheid, blijvende hersenschade of de dood tot gevolg hebben.

Meer informatie

De Brandwondenstichting heeft een zelftest met tips ontwikkeld.

Meer informatie over koolmonoxidevergiftiging is te vinden op de website van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.