U bent hier

Bijdrage NHG aan NZa-advies over zorg op de juiste plek en substitutie

1 mei, 2012

Het ministerie van VWS heeft de NZa om een advies gevraagd over mogelijkheden en knelpunten ten aanzien van substitutie. Op uitnodiging van de NZa heeft het NHG bijgedragen aan dit advies door te reageren op vragen van de NZa.

Volgens het NHG komt substitutie neer op onnodig dure of overbodige zorg tegengaan. Dit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van zowel zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties als patiënten. Randvoorwaarden voor substitutie zijn van diverse factoren afhankelijk:factoren gerelateerd aan de soort aandoening, aan de organisatie van de eerste lijn en aan organisatiefactoren buiten de eerste lijn.  Het NHG draagt in de brief aan de NZa oplossingsrichtingen aan voor de huidige belemmeringen.