U bent hier

Besluit minister over invoering bevolkingsonderzoek darmkanker

10 juni, 2011

De Minister van VWS heeft op 25 mei 2011 besloten dat een bevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt ingevoerd. Op 1 juni heeft zij de Tweede Kamer geïnformeerd over haar besluit. Vanaf 2013 wordt het bevolkingsonderzoek geleidelijk ingevoerd.

Bij haar besluitvorming heeft Minister Schippers van VWS gebruik gemaakt van een uitvoeringstoets die het RIVM uitgevoerd heeft. De uitvoeringstoets brengt in beeld op welke wijze en onder welke voorwaarden een succesvolle invoering van bevolkingsonderzoek naar darmkanker mogelijk zou kunnen zijn.

iFOBT-test De uitvoeringstoets laat zien dat landelijke invoering en uitvoering van een bevolkingsonderzoek naar darmkanker met een iFOBT-test in Nederland uitvoerbaar is. De uitvoeringstoets is in nauwe samenwerking met de betrokken beroepsroepen, patiëntenorganisaties, screeningsorganisaties en andere stakeholders tot stand gekomen.

2400 sterfgevallen voorkomen Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt ingevoerd omdat het op termijn jaarlijks 2400 sterfgevallen kan voorkómen. Dankzij een bevolkingsonderzoek kan darmkanker eerder ontdekt worden. Eerdere opsporing en behandeling van de ziekte leidt tot betere overlevingskansen.

Deelnemers sturen test naar laboratorium Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is bedoeld voor mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Zij krijgen eens in de twee jaar een zelfafnametest (iFOBT) thuisgestuurd. Deelnemers sturen de test naar het laboratorium waar wordt getest of er bloed in de ontlasting zit. Als sprake is van een afwijkende uitslag wordt verwezen voor nader onderzoek, een coloscopie. Dit is nodig om te bepalen of er sprake is van darmkanker.

Voorbereidingstijd Vanaf 2013 wordt gestart met geleidelijke invoering van het bevolkingsonderzoek. Tot die tijd wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de invoering. Deze voorbereidingstijd is nodig om de kwaliteit van en de capaciteit voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek, de nadere diagnostiek en de zorg te kunnen organiseren.

Gefaseerde invoering Het bevolkingsonderzoek zal gefaseerd ingevoerd worden. Vanaf de start van het bevolkingsonderzoek is monitoring van de kwaliteit en capaciteit in het bevolkingsonderzoek en de aansluitende zorg van belang. Wanneer er lange wachttijden dreigen te ontstaan voor coloscopie na een afwijkende iFOBT of voor de behandeling van patiënten kan zo nodig de gefaseerde invoering bijgesteld worden.

Meer informatie Voor meer informatie over het bevolkingonderzoek zie www.bevolkingsonderzoeknaardarmkanker.nl. Hier vindt u ook de digitale versie van de uitvoeringstoets.