U bent hier

Bert Schadé ontvangt hoogste NHG-onderscheiding

1 maart, 2012

Tijdens zijn afscheid als hoogleraar huisartsgeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum op woensdag 29 februari ontving Bert Schadé uit handen van bestuursvoorzitter Arno Timmermans de hoogste onderscheiding die het NHG kent: het Lidmaatschap van Verdienste.

Als blijk van waardering van zijn jarenlange bestuurlijke verdiensten voor de huisartsgeneeskunde en het NHG kreeg hij de daarbij behorende oorkonde overhandigd en de NHG- speld opgespeld.

Organisatietalent

Bert Schade heeft 35 jaar lang een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde. Het Nederlandse onderzoek in de huisartsgeneeskunde behoort tot de top van de wereld, zo publiceerde het Britisch Medical Journal afgelopen jaar. Bert Schadé heeft met name door zijn organisatietalent een wezenlijke bijdrage hieraan geleverd. Naast het enthousiasmeren en inspireren tot wetenschappelijk onderzoek liggen zijn kwaliteiten bij het tot stand brengen van samenwerking bij en het leiding geven aan wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast heeft Bert Schadé een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het onderwijs en de modernisering van het curriculum. Huisartsgeneeskunde heeft een duidelijk plaats gekregen in het klinisch lijnonderwijs en is beter gaan aansluiten bij de praktijk van alledag van de huisarts.

Actieve bijdrage aan koers en beleid

Bert Schadé is al lange tijd verbonden aan het NHG. Eind jaren zeventig werd hij lid van het Algemeen Bestuur. In 1981 was hij lid van een stuurgroep die een voorstel moest uitwerken om voorwaarden aan het NHG-lidmaatschap te verbinden. In 2003 werd hij voorzitter van het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde, het overleg van de hoofden van de afdelingen huisartsgeneeskunde van de acht universiteiten. Van 1987 tot en met 1990 maakte Bert onderdeel uit van het dagelijks bestuur van het NHG. In deze belangrijke periode werd de eerste NHG-Standaard gepresenteerd (1989). In al die jaren daarna heeft hij middels opbouwende en gefundeerde commentaren actief bijgedragen aan de koers en het beleid van het NHG. Bert Schadé heeft op cruciale momenten in de geschiedenis van het NHG zijn stem laten horen. Dit zal hij in de toekomst ook blijven doen in een toezichthoudende rol, want sinds enige tijd is hij lid van de Raad van Toezicht van het NHG.