U bent hier

Bericht aan alle collega-huisartsen over onze rol in de zorg rond het coronavirus

6 maart, 2020

“Wij wensen u veel sterkte, energie en goede samenwerking toe, nu onze beroepsgroep het zwaar heeft”. In dit bericht staan huisartsen Jako Burgers, Carin Littooij en Maarten Klomp namens de besturen van NHG, LHV en InEen stil bij de belangrijke rol van huisartsen bij een uitbraak van een infectieziekte als het coronavirus.

Geachte huisarts, beste collega,

Onze beroepsgroep heeft het zwaar op dit moment, want er wordt veel van ons gevraagd. Dat beseffen wij goed. Juist nu rekenen onze patiënten op het vertrouwen en de zorg van de huisarts. Als huisartsen en huisartsenorganisaties staan we met elkaar steeds voor een solide zorg in de eerste lijn. Noblesse oblige.

Vragen en bezorgdheid

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zorgt voor veel vragen en bezorgdheid. Niet alleen onder patiënten, maar ook onder huisartsen en hun medewerkers. Er zijn veel telefoontjes van bezorgde patiënten en mogelijk heeft u ook al een patiënt bezocht die besmet zou kunnen zijn met het virus. Daarnaast gaat de dagelijkse zorg voor de patiënten door. En dat is in veel praktijken al een hele kluif. U maakt zich zorgen zelf ziek te worden of verplicht thuis te moeten blijven vanwege een besmetting. Dat geldt ook voor de medewerkers in uw team.

Bescherming en veiligheid

U wilt weten welke beschermende middelen u moet dragen. En waar deze verkrijgbaar zijn. En wat u moet doen als er een tekort is of dreigt. Komt uw veiligheid dan in gevaar? En hoe moet het verder als er echt een epidemie komt? Al deze zorgen bereiken de beroepsorganisaties (LHV, NHG en InEen). Wij doen dagelijks ons uiterste best u zo goed mogelijk te informeren en de knelpunten op te lossen.

Samenwerking en communicatie

Sinds de introductie van COVID-19 staan we als huisartsenorganisaties continu in contact met het ministerie van VWS, het RIVM, de GGD en andere betrokken partijen. Daarbij maken we ook deel uit van het landelijke netwerk dat actief wordt bij een eventuele uitbraak van de ziekte. Zowel landelijk als regionaal is er 24/7 contact over de ontwikkelingen en stemmen wij met betrokken partijen de communicatie af. Elke dag wordt de informatie aangepast op grond van nieuwe ontwikkelingen en adviezen van het RIVM. U kunt op ons blijven rekenen.

Actuele informatie

Om u goed te informeren, maken we gebruik van een aantal vaste informatiekanalen:

  • het NHG-dossier met actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen;
  • het Informatie-overzicht voor huisartsen met updates over de laatste ontwikkelingen;
  • Thuisarts.nl bevat de informatie die vanuit het RIVM wordt verstrekt over het coronavirus vertaald in heldere boodschappen voor het brede publiek. Wij promoten Thuisarts.nl vrijwel dagelijks in de media om u te ontzorgen in uw dagelijkse praktijk. En hebben gezien dat dit effect heeft met meer dan 200.000 hits per dag. We houden de website continu actueel, ook in het weekend;
  • het landelijk publieksnummer van het RIVM 0800 - 1351. Dit nummer is via allerlei kanalen bekend gemaakt en zorgt er ook voor dat de druk op uw praktijk en huisartsenpost wordt verlicht.

Uw bijdrage

Wij zijn trots op ons vak en oefenen dit elke week met plezier uit. Ook als het druk is, voelen wij ons verantwoordelijk om goede zorg te blijven leveren. Als u denkt dat wij binnen deze verantwoordelijkheid iets missen – schroomt u niet om dat aan ons te melden. En doe dat dan bij voorkeur rechtstreeks naar ons via kenniscentrum@nhg.org. Het staat u vrij om ervaringen te delen via de (social) media als dit bijdraagt aan het voorkomen van onrust en duidelijkheid schept voor patiënten en burgers. Wij hebben vertrouwen in uw inzet en veerkracht. Gezamenlijk zetten wij de schouders er onder.

We wensen u veel sterkte, energie en goede samenwerking toe!

Namens de besturen van

NHG
Jako Burgers, huisarts

LHV
Carin Littooij, huisarts

InEen
Maarten Klomp, huisarts