U bent hier

Behandelrichtlijn Reisziekte: voorlichting heeft de voorkeur

26 april, 2017

De NHG-Behandelrichtlijn Reisziekte (voorheen: Farmacotherapeutische richtlijn Bewegingsziekte) is herzien.

In de NHG-Behandelrichtlijn Reisziekte staan voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen centraal. Behandeling met geneesmiddelen wordt alleen bij zeer ernstige klachten aangeraden.

Patiënten met reisziekte kunnen baat hebben bij het minimaliseren van blootstelling aan beweging, in de verte kijken, beperken van hoofdbewegingen, adaptatie, slapen, koele lucht en eventueel kauwen, arbeid verrichten, een bewuste, rustige ademhaling of het luisteren naar rustige muziek. Deze maatregelen zijn eenvoudig voorhanden en lijken rationeel, al is er geen bewijs dat ze effectief zijn. De patiënt kan proefondervindelijk bemerken of hij er baat bij heeft.

Medicatie ontraden

Behandeling met geneesmiddelen wordt niet aangeraden. Alleen bij zeer ernstige aanhoudende klachten, waarbij met niet-medicamenteuze adviezen niet kan worden uitgekomen, kan een licht-sederend antihistaminicum worden geprobeerd. Er is echter vrijwel geen (gepubliceerd) bewijs dat dit effectief is.

Medicatie bij kinderen met klachten van reisziekte wordt ontraden vanwege de kans op bijwerkingen en het ontbreken van bewijs uit gepubliceerd onderzoek.

Scopolamine

Als bij volwassenen een langdurige preventie van reisziekte noodzakelijk is, kan transdermale scopolamine worden overwogen. Uit onderzoek blijkt dat transdermale scopolamine reisziekte kan voorkomen. Hierbij moet een individuele afweging worden gemaakt tussen de klachten en de kans op bijwerkingen.

Thuisarts.nl

De Thuisarts.nl-teksten over reisziekte zijn aangepast: