U bent hier

Behandelrichtlijn Hyperhidrose: aanbevelingen voor diagnostiek en beleid

26 april, 2017

De NHG-Behandelrichtlijn Hyperhidrose is nieuw en vervangt de Farmacotherapeutische Richtlijn (FTR) Hyperhidrosis.

De NHG-Behandelrichtlijn Hyperhidrose is breder van opzet dan de oude FTR en geeft aanbevelingen voor diagnostiek en beleid bij primaire hyperhidrose.

Primaire hyperhidrose uit zich als lokaal transpireren dat meestal in handpalmen, voetzolen of oksels optreedt. Bij gegeneraliseerd transpireren (of nachtzweten) is er verdenking op een onderliggende oorzaak.

Secundaire hyperhidrose wordt besproken voor zover nodig om primaire hyperhidrose goed te kunnen afbakenen. Enkele oorzaken van secundaire hyperhidrose die de huisarts zelf kan behandelen worden benoemd, zoals transpireren door angststoornissen, opvliegers of medicatiegebruik.

Instructies gebruik aluminiumzouten

Voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen zijn belangrijk bij primaire hyperhidrose. De voorkeursmedicatie betreft nog steeds aluminiumchloride-oplossing of aluminiumhydroxychloride-oplossing of -crème. Er is meer aandacht voor de instructies bij het gebruik van aluminiumzouten. Aluminiumzouten zijn namelijk sterk zuur en kunnen irriteren, vooral op de natte huid.

Ernstige hyperhidrose

Nieuw is de mogelijkheid om oraal oxybutynine off-label voor te schrijven in ernstige gevallen van primaire hyperhidrose, indien de klachten niet verbeteren na vier weken gebruik van aluminiumzouten. De huisarts kan de voor- en nadelen daarvan afwegen samen met de patiënt. 

De mogelijkheid (uit de oude FTR) om clonidine toe te passen is vervallen in deze behandelrichtlijn wegens gebrek aan effectiviteit uit gepubliceerd onderzoek.

Patiëntenvoorlichting

De voorlichtingstekst op Thuisarts.nl over (overmatig) zweten is aangepast: