U bent hier

Aparte veiligheidsnaalden voor influenzavaccin

24 mei, 2016

Voor de komende griepcampagne worden vanuit het NPG (Nationaal Programma Grieppreventie) influenzavaccins zonder naald geleverd. Hierdoor is het mogelijk om veiligheidsnaalden te gebruiken voor de toediening van het vaccin. Het gebruik van veiligheidsnaalden is sinds 2013 verplicht als één van de maatregelen om prikaccidenten te voorkomen.

Sinds januari 2012 is er een EU-richtlijn van kracht die het voorkomen van prikaccidenten en veilig werken benadrukt. In Nederland heeft deze richtlijn in 2013 geleid tot een wijziging in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hierin wordt ook het gebruik van veiligheidsnaalden verplicht gesteld. Dat zijn veilige naalden met een ingebouwd beschermingsmechanisme.

Besluit RIVM

Het RIVM heeft het besluit genomen dat de influenzavaccins worden geleverd zonder naald en dat huisartsen en zorginstellingen zelf veiligheidsnaalden moeten aanschaffen. Dit besluit is gebaseerd op een aantal argumenten. Zo is er onvoldoende aanbod van influenzavaccins met een geïntegreerde veiligheidsnaald en ligt de verantwoordelijkheid voor het voorkómen van prikaccidenten bij de werkgever.

Vergoeding

De aanschaf van veiligheidsnaalden en de extra werkzaamheden brengen kosten met zich mee. Het RIVM heeft daarom besloten het tarief per toegediende vaccinatie met € 0,30 te verhogen. Hierin is de aanschaf van de naalden en de extra tijdsinvestering begroot. De LHV heeft een berekening gemaakt van de extra kosten die gepaard gaan met de invoering van veiligheidsnaalden. De tariefsverhoging is in lijn met deze berekening.

Van 1 juni tot 30 juni staat de bestelapplicatie van de SNPG open om influenzavaccins te bestellen. Deze is te bereiken via de website. Veiligheidsnaalden kunt u bij de farmaceutische groothandel bestellen.

Meer informatie: www.snpg.nl