U bent hier

Afspraken over aflevertermijnen van geneesmiddelen

9 januari, 2017

Koepelorganisaties van patiënten, zorgverzekeraars, apothekers en artsen, waaronder NHG en LHV, hebben afgesproken dat patiënten die een geneesmiddel voor het eerst gebruiken deze voor maximaal vijftien dagen voorgeschreven krijgen. Als de kleinste afleververpakking voor meer dan vijftien dagen bevat, is het afleveren van de kleinste afleververpakking toegestaan. Bij chronisch gebruik mag voor maximaal drie maanden voorgeschreven worden.

Geneesmiddelen die meer dan 1000 euro per maand kosten, kunnen na de eerste uitgifte gedurende het eerste half jaar van gebruik (tijdens de instelperiode) voor maximaal een maand afgeleverd worden. Bij intensieve zorg, zoals in de laatste levensfase, bepaalt de (huis)arts in nauw overleg met de patiënt en mantelzorger welke geneesmiddelen wel en niet nodig zijn. Uitzonderingen op deze aflevertermijnen gelden voor psychofarmaca (maximaal 30 dagen) en voor anticonceptiva (maximaal 360 dagen).

De prescriptieregeling sluit op de meeste punten aan bij wat bij (apotheekhoudende) huisartsen al gebruikelijk is, maar wordt hierbij door diverse koepels van zorgverleners nogmaals onderschreven en vastgelegd. De afspraken zijn gemaakt in het kader van het Meldpunt Verspilling, dat de Minister eerder instelde.

Het Akkoord Afspraken Prescriptieregeling is ondertekend door Patiëntenfederatie Nederland, FMS, ZN, KNMP, NVZA, VPTZ, VenVN, LHV en NHG.