U bent hier

Afbouwen antidepressiva - uitzending Zembla

15 april, 2021

Op donderdag 15 april besteedt het tv-programma Zembla aandacht aan het afbouwen van antidepressiva. Mogelijk krijgt u vragen van uw patiënten na deze uitzending. Ter ondersteuning bij het afbouwen van SSRI's en SNRI's biedt het NHG u praktische handvatten.

Het NHG is blij met de aandacht voor het afbouwen van antidepressiva. In 2018 publiceerde het NHG samen met psychiaters (NVvP), apothekers (KNMP) en patiënten- en familieorganisaties (MIND) afbouwadviezen voor SSRI’s en SNRI’s. Dit document geeft aanbevelingen voor een goede voorbereiding van en begeleiding tijdens het afbouwen. Ook zijn er voorbeelden van afbouwschema’s opgenomen. In 2019 zijn de NHG-Standaarden Angst en Depressie herzien en is het multidisciplinaire document in deze standaarden verwerkt.

De laatste jaren is er in zijn algemeenheid meer aandacht voor het afbouwen en stoppen van medicatie. Zo is onlangs bij de MDR Polyfarmacie bij ouderen de module Minderen en stoppen van medicatie toegevoegd.

Afbouwen is maatwerk

In een behandeling met antidepressiva is het van belang dat het medicijngebruik een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp is in het contact tussen arts en patiënt: zijn de antidepressiva nog nodig of is het mogelijk om af te bouwen? Het afbouwen van antidepressiva is maatwerk. Voor veel patiënten is dit goed mogelijk, maar niet iedere patiënt reageert hetzelfde op het afbouwen. De kans van slagen wordt groter met een goede begeleiding van de arts tijdens het afbouwen. Belangrijk hierbij is voorlichting over onttrekkingsverschijnselen, het maken van afspraken over het afbouwtraject en de mogelijkheid voor regelmatig contact en tussentijds overleg met een arts.

Scholing over afbouwen

De PIN Angst en Depressie gaat in op de begeleiding bij het afbouwen van de medicatie.

Bij het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik is een module Afbouwen van antidepressiva beschikbaar voor het farmacotherapeutische overleg: de FTO-module en presentatie depressie en de FTO-module en presentatie angst.

Voorlichting Thuisarts.nl

Over angst en depressie, het overwegen en gebruiken van antidepressiva en het afbouwen van een antidepressivum zijn op Thuisarts.nl verschillende teksten te vinden.

Angststoornis

Depressie

Eerder in het NHG-nieuws