U bent hier

Advies Gezondheidsraad: nieuwe opzet screening baarmoederhalskanker

24 mei, 2011

Vandaag biedt de Gezondheidsraad het advies Screening op baarmoederhalskanker aan aan de minister van VWS. De Gezondheidsraad adviseert om over te stappen op een ander type test, de opkomst te verhogen en de follow-up te verbeteren.

Het voorstel is onder andere om uitstrijkjes primair te testen op hoog risico typen van het humaan papillomavirus (hrHPV). Als hrHPV gevonden wordt, volgt een test op afwijkende cellen. Met de nieuwe opzet kunnen jaarlijks 75 gevallen van baarmoederhalskanker extra worden voorkomen en kan de sterfte aan deze ziekte verder omlaag.

Grotere rol Volgens de Gezondheidsraad is grote winst te behalen door de opkomst te verhogen. Een van de adviezen is daarom de huisarts een grotere rol te laten spelen bij de uitnodiging. “Het effectiefst is als de huisarts de oproep verstuurt met daarin datum en tijdstip. Vrouwen die niet reageren zouden na zes weken een herinnering moeten krijgen in plaats van na zes maanden”, zo staat in het persbericht van de Gezondheidsraad.

De minister zal binnen drie maanden een standpunt innemen over dit advies en mogelijke veranderingen in het bevolkingsonderzoek.

Meer informatie Voor het volledige rapport, de samenvatting en het persbericht zie de site van de Gezondheidsraad

Mocht u vragen krijgen van patiënten dan kunt u verwijzen naar: