NHG-Wetenschapsdag in het kort

  • Datum: vrijdag 22 september 2023
  • Locatie: UMCG Groningen
  • Tijd: 09:30 – 18:00 uur
  • Keynotes: Danka Stuijver en Michelle van Tongerloo
  • 5 accreditatiepunten

Tip voor aioto’s: bezoek voorafgaand aan de Wetenschapsdag ook het symposium 25-jaar aioto

Afwisselend programma

De toegankelijkheid van de zorg is in het geding en dat geldt ook voor de huisartsenzorg. Samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen kijken we hoe wetenschappers in het huisartsgeneeskundig veld kunnen bijdragen aan de oplossing van dit probleem. Wat weten we al en wat willen en kunnen we oppakken? Naast deze actuele problematiek besteden we ook aandacht aan de grote variatie binnen het eerstelijnsonderzoek.

Abstracts en prijzen

De geselecteerde abstracts zijn opgedeeld in voordrachten en flitspresentaties. Verder reiken we deze dag de NHG-Wetenschapsprijs uit voor het beste internationale artikel, de NHG-Proefschriftprijs voor het beste promotieonderzoek en maken 4 Critically Appraised Topics van aios kans op de Jan van Esprijs. 

Symposium 25 jaar aioto

Dit jaar bestaat het aioto-traject 25 jaar. Aanleiding voor de LOVAH-werkgroep Wetenschap om, samen met het NHG, een groot symposium te organiseren. Dit vindt plaats de dag vóór de NHG-Wetenschapsdag, op donderdag 21 september 2023 in Groningen. Het symposium heeft als doel om de impact van het aioto-traject op de huisartsgeneeskunde te belichten. 

Meer informatie over het symposium

Meer informatie en aanmelden

Na afloop van de NHG-Wetenschapsdag heeft u volop nieuwe kennis en praktische toepassingen op basis van recent wetenschappelijk onderzoek opgehaald. Meer informatie vindt u op nhgwetenschapsdag.nl. Hier meldt u zich ook direct aan.