Minister Kuipers (VWS) is voornemens om het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) per 2023 te herberekenen. Zorgverleners uiten gezamenlijk hun zorgen over wisselingen van geneesmiddelen en bijbetalingen die de modernisering met zich meebrengt als fabrikanten de prijzen van geneesmiddelen niet verlagen tot onder de vergoedingslimiet.  

Kostbare tijd en aandacht 

Zorgvuldige begeleiding bij het wisselen van een geneesmiddel vraagt kostbare tijd en aandacht van zorgverleners. Huisartsen komen nu al tijd te kort. De lasten van de herberekening van het GVS komen daardoor bij zorgverleners en hun patiënten te liggen. Artsen en apothekers delen niet de verwachting dat de GVS-herberekening de beoogde besparing van 140 miljoen euro per jaar zal opleveren, aangezien de besparing op geneesmiddelkosten voor een deel teniet wordt gedaan door hogere kosten elders in de zorg.   

Leidraad Verantwoord Wisselen onder druk 

Verder wijzen de zorgverleners erop dat de Leidraad Verantwoord Wisselen, onder druk komt te staan door de herberekening van het GVS. Deze leidraad gaat over het verantwoord wisselen tussen geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon. In het GVS zijn daarentegen geneesmiddelen die therapeutisch niet gelijkwaardig zijn, ingedeeld in eenzelfde cluster. Bij de herziening van het GVS kunnen patiënten, om bijbetalen te voorkomen, worden overgezet naar een ander middel met een andere werkzame stof. Dat kunnen ook medicijnen zijn die  afwijken van de 1e keus in NHG-Richtlijnen. Dat komt omdat NHG-Richtlijnen eerst naar gelijkwaardigheid in effectiviteit en veiligheid kijken en pas daarna de kosten mee wegen.  

‘Verzachtende’ maatregelen 

In een brief aan de Tweede Kamer stelt minister Kuipers bij de GVS-herberekening een aantal ‘verzachtende maatregelen’ voor. Zo houdt de bewindspersoon voor de jaren 2023 en 2024 de maximale eigen bijdrage van 250 euro per jaar in stand. Ook wil de minister een maatregel treffen ter bescherming van de zogenoemde ‘onderkant van de markt’. In de Kamerbrief schrijft de minister dat fabrikanten bij hem hebben aangegeven dat door de herberekening van het GVS het niet langer rendabel is om een aantal geneesmiddelen in Nederland aan te bieden. Daarvoor zoekt de minister nog een oplossing.  

De herberekening van het GVS komt voort uit het coalitieakkoord van het vorige kabinet. Het verlagen van de vergoedingslimieten voor geneesmiddelen is de afgelopen jaren al meerdere malen uitgesteld, onder meer vanwege de kritiek vanuit (huis)artsen en apothekers. Ook de Tweede Kamer is kritisch, en gaat 9 juni verder met minister Kuipers hierover in debat.