Generalisme als specialisme

Het NHG is er voor alle huisartsen en juist daarom hebben we onze leden gevraagd om mee te denken over de onderwerpen die deze dag zeker aan bod moeten komen. U was heel duidelijk in uw wensen, daarom wordt het generalistisch, met veel verschillende invalshoeken en praktische handvatten. Juist dat, waar wij huisartsen, specialisten in zijn en samen het verschil kunnen maken.

Congres met 4 pijlers: doet u ook mee?

Aan de hand van de pijlers doelmatigheid, duurzaamheid, doorleren en doen gaan we het inhoudelijk programma verder vormgeven. Hou daarom onze website nhgcongres.nl in de gaten. Bent u huisarts en wilt u zelf een sessie geven over een onderwerp dat binnen 1 van de pijlers past? Mail uw suggestie naar evenementen@nhg.org en wellicht wordt u uitgenodigd door de congrescommissie. 

Save the date

Zet u de datum 15 maart 2024 vast in uw agenda? We hopen deze dag zo veel mogelijk collega’s te zien.

De NHG-Congrescommissie: Robbert Keppel (voorzitter), Mireille Ballieux, Pavien Bavinck, Patrick Bindels, Marco Eichhorn, Iris Ketel, Lotte Schaafsma, Janneke Veeze en Sietse Wieringa