U bent hier

Dossier Reizigersadvisering

Laatste aanpassing. 10 februari, 2022

De NHG-Praktijkwijzer Reizigersadvisering is ingetrokken, hieronder leest u waar u terecht kunt voor uw informatie. Bij de reizigersadvisering gelden richtlijnen voor vaccinatie, malariaprofylaxe en andere beschermende maatregelen, opgesteld door het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Deze richtlijnen worden verspreid onder artsen en vaccinerende instellingen die zich bij het LCR hebben aangesloten.

Inhoudelijke adviezen over de reizigersvaccinatie vindt u op www.lcr.nl.

Scholing

U kunt zich laten registreren bij de LCR als reizigersadviserend huisarts na het volgen van een door de LCR gecertificeerd opleidings- en herregistratietraject. Ook bij het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) kunt u zich laten registreren als reizigersadviserend huisarts, het CHBB hanteert andere registratie-eisen dan de LCR. Huisartsen die gele koorts vaccinatie willen toedienen, zijn wettelijk verplicht zich bij het LCR te registreren als gele koorts centrum.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering en bij het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden.

Meer informatie: kenniscentrum@nhg.org

Nieuws

12 juni, 2015
Vanwege de relatief omvangrijke verspreiding van MERS-CoV in ziekenhuizen in Zuid-Korea is het van belang om alert te zijn op MERS-CoV-infectie bij patiënten die zich presenteren met een ernstige...

Publicaties

De ebola-uitbraak in West-Afrika breidt uit en de Wereldgezondheidsorganisatie schat in dat de uitbraak nog tenminste 6 maanden aanhoudt. De kans op introductie in Nederland blijft erg klein, maar niet helemaal uitgesloten.