U bent hier

Dossier Ramadan

Laatste aanpassing. 22 april, 2020

De ramadan is een periode waarin moslims, ook in Nederland, vasten. Dit heeft consequenties voor hun lichamelijk welbevinden én medicijngebruik. Weliswaar zijn er dispensatieregels voor – onder meer – zieken, ouderen en zwangeren, maar niet alle moslims zijn daarvan op de hoogte.

Pro-actieve aandacht voor de vastende diabetespatiënt is in deze tijd van COVID-19 extra belangrijk. Patiënten zullen wellicht het contact met de huisarts vermijden, ook als het wel nodig is.

Zie voor patiënteninformatie Ramadan en gezondheid | Thuisarts

Op de gezamenlijke website 
huisarts-migrant.nl van Pharos en NHG is achtergrondinformatie te vinden over de ramadan. Hier vindt u ook tools voor de praktijk.

Meer informatie: kenniscentrum@nhg.org