U bent hier

Dossier Preventie en (vermoeden van) kindermishandeling

Laatste aanpassing. 16 februari, 2018

Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Als er sprake is van een schadelijke situatie, is het van belang dat huisartsen – samen met andere hulpverleners – tijdig goede hulp kunnen leveren. U als huisarts heeft in het signaleren van kindermishandeling een belangrijke rol, omdat u niet alleen zicht heeft op het kind maar ook op de andere leden van het gezin en het samenlevingsverband. In dit dossier vindt u een overzicht van de producten en documenten van het NHG en andere partijen die voor u relevant zijn.

Dossierhouder: Laura de Vries

Nieuws

14 november, 2016
Van 14 tot en met 20 november is de Week tegen Kindermishandeling. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik doet een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van...

Publicaties

Het doel van deze LESA is de signalering en aanpak van kindermishandeling te verbeteren door betere samenwerking tussen huisartsen en jeugdgezondheidszorg (JGZ). Deze LESA geeft aanbevelingen voor het maken van samenwerkingsafspraken op lokaal niveau op het gebied van kindermishandeling.

Huisarts & Wetenschap

Taakprofielen van huisartsen in Nederland en Europa
W.L.A. Schäfer, M. van den Berg, W.G.W. Boerma, F. Schellevis, P. Groenewegen, juli 2016

Het beroepsgeheim van de huisarts
N.C.M. Verzantvoort, M.C.I.H. Biesaart, maart 2015 

Lessen uit het tuchtrecht voor de huisarts
A.C. Hendriks, H.C.B. van der Meer, maart 2015 

Kindermishandeling en de meldcode
W. Duijst, B. Pleumeekers,
oktober 2014

Alles over kindermishandeling S.H. Lo Fo Wong
september 2014 

Waarom gaat ze niet gewoon weg?
S.H. Lo Fo Wong, september 2014 

Adolescent als getuige van huiselijk geweld
K. van Rosmalen-Nooijens, juli 2014 

Bij de LESA Kindermishandeling 

Een patiënt die strafbare feiten pleegt
Hendriks AC, Eekhof JAH, juli 2014