U bent hier

Dossier Persoonlijke gezondheidscheck

Laatste aanpassing. 6 december, 2019

Op persoonlijkegezondheidscheck.nl kunnen alle Nederlanders vanaf 18 jaar hun eigen gezondheid in kaart brengen. Het is het wetenschappelijk onderbouwde antwoord op het versnipperde aanbod van losse, vaak onbetrouwbare gezondheidstesten. In de Persoonlijke Gezondheidscheck zijn het PreventieConsult, de COPD-risicotest en het PreventieKompas geïntegreerd.

De Persoonlijke Gezondheidscheck bestaat uit:

  • Een website waarop het publiek gratis een persoonlijke online account kan aanmaken, met risicovragenlijsten en een persoonlijk advies over cardiometabool risico, COPD en leefstijl (denk daarbij aan bewegen, roken, alcoholgebruik, voeding en ontspanning/stress).
  • Een (niet-gratis) verfijning van het risicoprofiel door aanvullend laboratoriumonderzoek, biometrie en risicovragenlijsten over psychische en werk gerelateerde aandoeningen.

Op termijn zal het instrument worden uitgebreid met geïntegreerde modules voor onder andere psychische en werk gerelateerde aandoeningen en kanker.
Het NHG ontwikkelde de Persoonlijke Gezondheidscheck in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting, Nierstichting, Diabetesfonds, Longfonds, de LHV, de NVAB, de GGD-GHOR en het NIPED. Het instrument sluit aan bij de doelstellingen van het NHG en bij de NHG/LHV-Toekomstvisie huisartsenzorg 2022. Met de Persoonlijke Gezondheidscheck hopen partijen te komen tot persoonlijke preventie, die laagdrempelig toegankelijk, wetenschappelijk onderbouwd en goed uitvoerbaar is.

Meer informatie: kenniscentrum@nhg.org

Nieuws

12 december, 2016
De LHV en het NHG omarmen het concept om alle Nederlanders een betrouwbare en laagdrempelige voorziening aan te bieden op het gebied van persoonlijke preventie. In het huidige zorgsysteem is nog geen...

Publicaties

De LESA geeft aanbevelingen voor de samenwerking van huisartsen en verschillende paramedici bij de diagnostiek en begeleiding van patiënten met COPD en houdt daarbij rekening met verschillen in taken en verantwoordelijkheden van de verschillende beroepsgroepen.
Deze behandelrichtlijn vervangt de NHG-Standaard Stoppen met roken en bevat richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid om rokers effectief te adviseren en te begeleiden bij het stoppen met roken.