U bent hier

Dossier Palliatieve zorg / levenseinde

Laatste aanpassing. 22 september, 2020

Palliatieve zorg in Nederland is onderdeel van reguliere huisartsenzorg en huisartsen zijn in staat kwalitatief goede palliatieve zorg te verlenen.

Het NHG wil door het geven van informatie of adviezen en het verzorgen van scholing de deskundigheid van huisartsen met betrekking tot palliatieve zorg verder vergroten, en de huisartsen adviseren en ondersteunen bij behandeling en begeleiding van patiënten in de palliatieve fase.

Meer informatie: kenniscentrum@nhg.org

Nieuws

24 juni, 2019
Het Ministerie van VWS is een campagne gestart rondom de bewustwording en mogelijkheden van palliatieve zorg. Met het concept 'Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik...

Publicaties

De NVVA en het NHG beogen met deze LESA betere zorg te bereiken voor patiënten met dementie en hun naasten door een nauwere samenwerking tussen huisartsen en verpleeghuisartsen/sociaal geriaters.
De LESA geeft richtlijnen voor samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen bij het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten in de thuissituatie en houdt daarbij rekening met de verschillen in taken en verantwoordelijkheden.