U bent hier

Dossier Jeugd

Laatste aanpassing. 2 september, 2016

Huisartsen zien in hun praktijk regelmatig kinderen. Driekwart van de kinderen gaat minstens één keer per jaar naar de huisarts. De huisarts staat dicht bij het gezin en heeft dikwijls als gezinsarts niet alleen te maken met de kinderen zelf, maar ook met hun (groot)ouders. Het grootste deel van medische zorgvraag wordt opgevangen in de huisartsenzorg. Bij de zorg van kinderen en gezinnen kunnen ook tegelijkertijd verschillende zorgverleners betrokken zijn. Dat geldt met name bij psychosociale problemen en opvoedingsproblematiek.

Dossierhouder: Anke ter Brugge

Nieuws

23 september, 2015
Artsen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren en stoppen van kindermishandeling door direct hulp op te starten. Om dit goed op te kunnen pakken, is contact met de vertrouwensarts...

Publicaties

Deze LESA geeft aanbevelingen voor het maken van afspraken tussen zorgverleners in de eerste lijn over het actueel houden van het medicatieoverzicht. Gestreefd wordt naar een optimale situatie; om dit te bereiken zijn afspraken tussen zorgverleners nodig. De afspraken kunnen worden vastgelegd in een gezamenlijk protocol.
Deze LESA heeft tot doel handvatten te geven voor samenwerking tussen huisartsen en jeugdartsen bij het vroegtijdig opsporen van DHO bij kinderen en het verwijzen voor nadere diagnostiek en behandeling. De taken en verantwoordelijkheden van beide beroepsgroepen worden beschreven.