U bent hier

Dossier Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Laatste aanpassing. 8 oktober, 2020

Psychische problemen komen veel voor in de Nederlandse bevolking. Op jaarbasis kampt bijna 20% van de volwassenen met psychische problematiek. Het gaat hierbij vooral om depressie, angst, slapeloosheid en stress. Dikwijls zijn psychische en lichamelijke problemen verweven. De huisarts is in veel gevallen het eerste aanspreekpunt voor de patiënt en werkt in de zorg steeds meer samen met de POH-GGZ.

Sinds 2014 is geestelijke gezondheidszorg (GGZ) door de overheid omgevormd naar een stelsel met drie echelons:

  1. De huisarts met praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ)
  2. De generalistische basis GGZ
  3. De gespecialiseerde GGZ

De huisarts vervult de rol van poortwachter en verwijst patiënten zo nodig naar de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Er moet sprake moet zijn van een vermoeden van een DSM geclassificeerde psychische stoornis om als patiënt in aanmerking te komen voor een behandeling in de GGZ die wordt vergoed.

Het NHG maakt een breed palet aan producten voor de ondersteuning van het werk van de huisartsen en POH-GGZ en de samenwerking met andere professionals. U treft een overzicht hiervan aan. Publieks- en patiënteninformatie is te vinden op Thuisarts.nl.

Meer informatie: kenniscentrum@nhg.org

Nieuws

1 april, 2019
De NHG-Standaarden Angst en Depressie zijn gedeeltelijk herzien. Bij beide NHG-Standaarden gaat het om: voorschrijven van selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) aan jongvolwassenen (18...

Publicaties

Deze LESA geeft richtlijnen voor samenwerking tussen huisartsen en eerstelijnspsychologen bij het verlenen van zorg aan patiënten met een angststoornis. Het gaat daarbij zowel om patiënten die primair de huisarts of de eerstelijnspsycholoog bezoeken, als om patiënten die in gezamenlijke behandeling zijn.
De LESA geeft aanbevelingen voor de samenwerking van huisartsen en wijkverpleegkundigen bij de diagnostiek en begeleiding van patiënten met dementie en hun naasten.