U bent hier

Dossier Farmacotherapie

Laatste aanpassing. 19 januari, 2021

Huisartsen schrijven dagelijks geneesmiddelen voor. Informatie over farmacotherapeutische onderwerpen vindt u verspreid over diverse producten en onderwerpen op de NHG-website. Iedere NHG-Standaard en iedere NHG-Behandelrichtlijn heeft een farmacotherapieparagraaf met adviezen over geneesmiddelenkeuze.

De informatie over geneesmiddelen is samengebracht in het dossier Farmacotherapie. Het farmacotherapeutisch beleid uit de NHG-Standaarden en de NHG-Behandelrichtlijnen is geïntegreerd in het NHG-Formularium, dat is verwerkt in het merendeel van de digitale huisartsinformatiesystemen (HISSEN). Een aantal HISSEN biedt het NHG-Formularium via de Prescriptor-module aan, anderen als NHG-Formularium. Medicom kent geen NHG-Formularium. Het NHG-Formularium is voor leden gratis beschikbaar als app via NHG-Rx-app. Voorschrijven met behulp van het NHG-Formularium bevordert het voorschrijven volgens NHG-Richtlijnen. Daarmee wordt kwaliteit én doelmatigheid in het voorschrijven van geneesmiddelen gerealiseerd.

Hitteplan

Geneesmiddelen kunnen op verschillende manieren extra gezondheidsrisico geven bij dehydratie en oververhitting door:

  • beïnvloeding van de temperatuurregulatie;
  • verstoring van de elektrolytenbalans of nierfunctie of;
  • anticholinerge werking of beïnvloeding van de dopamine of serotoninespiegels.

In het document Hitte zijn adviezen voor de behandeling van patiënten met dehydratie en de aanpassing van medicatie bij hitte uit de verschillende NHG-Richtlijnen gebundeld. Deze adviezen gaan in zodra het RIVM het Nationaal Hitteplan activeert. 

 

Meer informatie: kenniscentrum@nhg.org

Nieuws

15 januari, 2021
Oordruppel
De antibioticum-corticosteroid-oordruppel hydrocortison / colistine / bacitracine (Bacicoline-B®) is sinds januari 2021 weer beschikbaar.

Publicaties

In het document Hitte zijn adviezen voor de behandeling van patiënten met dehydratie en de aanpassing van medicatie bij hitte uit de verschillende NHG-Richtlijnen gebundeld. Deze adviezen gaan in zodra het RIVM het Nationaal Hitteplan activeert.