U bent hier

Visitatie

Rob Dijkstra- 3 december, 2013

Kenmerk van onze professie is dat wij onze eigen opleiding, registratie, kwaliteitseisen en tuchtrechtspraak beheren. Dat wij dit alles zelf kunnen invullen maakt ons ook verantwoordelijk voor het vormgeven aan transparantie van ons handelen opdat de maatschappij vertrouwen in ons houdt.

Komend voorjaar wordt het visitatieprogramma voor het individueel functioneren van de huisarts geïntroduceerd. In navolging van het Individueel Functioneren Medisch Specialisten ontwikkelde het NHG samen met IQHealthcare dit programma, dat vanaf 2016 onderdeel zal vormen van de herregistratie-eisen van de huisarts. De huisartsgeneeskunde is daarmee een van de laatste specialismen die visitatie aan deze eisen toevoegt.

Het visitatieprogramma is bedoeld als hulpmiddel bij het in beeld krijgen van de sterke kanten en aandachtspunten in het eigen functioneren van de huisarts, met de mogelijkheid verbeteringspunten op te stellen en veranderingen in gang te zetten. Het programma bestaat uit twee delen: gegevensverzameling via online vragenlijsten aan collega’s en een aantal patiënten, en een evaluatie van de uitkomsten met een getrainde gespreksleider waarbij ook een verbeteringsplan kan worden gemaakt.

Natuurlijk is kwaliteitsverbetering het belangrijkste uitgangspunt van het visitatieprogramma. Daarnaast is het van belang dat het systeem gebruiksvriendelijk en betaalbaar is en dat er geen overbodige administratieve handelingen moeten worden verricht. Onlangs is een pilot uitgevoerd onder huisartsen, die het programma goed uitvoerbaar vonden en positief waardeerden. Begin 2014 wordt u nader geïnformeerd.

Rob Dijkstra