U bent hier

Stekker in de hand

Rob Dijkstra- 30 juli, 2014

Binnenkort kan de patiënt wellicht meer controle krijgen over zijn eigen gezondheidsgegevens met programma’s als Google fit, de Health-kit van Apple en Health Vault van Microsoft. Het idee daarachter is dat de patiënt elke informatiebron van een zorgverlener kan raadplegen die hij nodig heeft.

Het gebruik van patiëntenportalen, waarmee de patiënt veilig toegang heeft tot een deel van zijn medisch dossier, neemt toe. Meestal gaat die toegang nu nog niet verder dan inzicht in de medicatie, het maken van een afspraak of een e-consult. Maar we moeten ons erop voorbereiden dat de patiënt op een gegeven moment over onze ontwikkelingen heen springt met behulp van Apple of de Blue button en dat hij met een denkbeeldige stekker in de hand inplugt in het HIS.

Rustig afwachten of denken ‘dat zullen we nog wel eens zien!’ lijken geen goede reacties. De leveranciers van HIS’en en praktijkwebsites zijn samen aan zet om oplossingen te faciliteren. Een volgende stap is het aan het patiëntenportaal toevoegen van het Individueel Zorgplan waarmee beide partijen toegang hebben tot gemaakte afspraken en andere relevante onderdelen uit het medisch dossier. Huisartsen en patiënten moeten met elkaar goed definiëren waar het Persoonlijk Gezondheidsdossier precies uit moet bestaan. Ook zullen we samen moeten bepalen hoe de patiënt gegevens als zelfgemeten bloeddrukken en glucosewaarden aanlevert voor verwerking in het HIS. Hier liggen ook nog mogelijkheden voor de Thuisarts.nl-app.

Een proactieve houding van onze kant is dus gewenst. Dat betekent niet dat we al dit soort ontwikkelingen ook zelf moeten financieren. Overheid en zorgverzekeraars kunnen de woorden van de minister in de recente e-healthbrief aan de Kamer omzetten in daden door hierin te investeren.

Rob Dijkstra