U bent hier

Innoveren?

Wendy Borneman- 10 december, 2020

Lang voordat ik huisarts werd, hielp ik als informaticus bij het verbeteren van bedrijfsprocessen. Mijn collega was door een groep vooruitstrevende huisartsengevraagd advies te geven over hoe ze hun patiëntenzorg beter konden organiseren.

De collega liep een paar dagen mee in de praktijk en adviseerde een aantal veranderingen in dedagindeling. De meeste winst was volgens hem te behalen als de huisarts niet om 8.00 uur begonmet zijn spreekuur, maar het eerste uur beschikbaar was voor vragen van de assistente. Dat zouflink schelen in het aantal consulten en vragen waarover anders later moest worden teruggebeld.Ondertussen kon hij post afhandelen of administratie doen. Het advies viel niet in goede aarde:een huisarts hoorde nou eenmaal om 8.00 uur met zijn spreekuur te beginnen. Waarschijnlijkhadden ze een slimme informaticatoepassing verwacht in plaats van een verandering in hundagindeling. Ik moest daar vaak aan denken de afgelopen maanden, toen ik hoorde vanpraktijken die een triage-arts hadden aangesteld en daar ook na de coronaperiode niet meer meewillen stoppen.

Als dokters worden we traditioneel opgeleid via een meester-gezelconstructie. Hoewel we ookafgelopen periode weer hebben laten zien heel flexibel te zijn, doen we in de basis vaak wat wegewend zijn. Daar een keer van een afstandje en met een frisse blik naar kijken kan helpen om teblijven aansluiten bij wensen van je patiënten. En ook zelf lekker te blijven werken. Want dát isuiteindelijk het belangrijkste van innovatie en verandering.

Wendy Borneman, voorzitter Raad van Bestuur