U bent hier

Heb ik iets aan het PGD?

Rob Dijkstra- 28 juli, 2015

Het Persoonlijk gezondheidsdossier staat volop in de belangstelling, maar is nou wel duidelijk waar we het precies over hebben? Volgens de NPCF gaat het om een digitaal dossier waarin de patiënt zijn medische gegevens binnenhaalt en zijn eigen persoonlijke aantekeningen toevoegt. Zo heeft hij zijn gegevens altijd bij zich en kan hij deze naar eigen keuze ter beschikking stellen aan hulpverleners.

Echter, het echte PGD bestaat nog niet, dus hebben we het vooralsnog alleen maar over een concept. Bij het NHG onderzoeken we of bepaalde gegevens uit het HIS zijn te importeren in de Thuisarts.nl-app. Daarop kan de patiënt persoonlijke aantekeningen maken, dus hiermee lijken we al een vroege versie van het PGD te benaderen.

Volgens mij is het ook handig voor ons als de patiënt bij zijn gegevens kan, mits het lukt om de privacy voldoende te waarborgen. Ook moet eerst helder zijn welke onderdelen van het medisch dossier al dan niet kunnen worden gedeeld: persoonlijke medische gegevens wel maar informatie over anderen en persoonlijke werkaantekeningen van de arts niet. Afspraken die we met de patiënt maken als onderdeel van het individueel zorgplan kunnen ook deel uitmaken van het PGD.

Een deel van de door de patiënt opgeslagen informatie kan ook voor ons nuttig zijn, maar wel moet bepaald worden wat al dan niet relevant is. Als ik soms met een schuin oog de lijstjes met zelfgemeten bloeddrukken bekijk en daarvan een soort gemiddelde noteer, dan denk ik: dat kan beter! Zo zou het PGD bijvoorbeeld een gemiddelde van de bloeddrukken of nuchtere bloedsuikers over de laatste maand kunnen bepalen en die op verzoek naar het HIS kunnen sturen. Maar welke onderzoeker wil eens nagaan hoe valide deze gegevens dan zijn, zodat we die juist kunnen interpreteren?

Dr Rob Dijkstra, huisarts,
bestuursvoorzitter NHG